FOJNICA

 

Fojnica, Ostala vojna imovina, DRZAVNI SEKRETARIJAT ZA NARODNU ODBRANU BEOGRAD Dusina, Ostala vojna imovina, SAVEZNI SEKRETARIJAT NARODNE ODBRANE Prokos, Sekretarijat unutrasnjih poslova, MINISTARSTVO UNUTRASNJIH POSLOVA BIH