DRINIĆ

 

Drinic, Ostala vojna imovina, DS SAVEZNI SEKRETARIJAT NARODNE ODBRANE SFRJ