DERVENTA

 

ZIVINICE, Vojna imovina-perspektivna, SFRJ SAV SEKR ZA NARODNU ODBRANU BEOGRAD DERVENTA II, Vojna imovina-perspektivna, SFRJ SAVEZNI SEKRETARIJAT ZA NARODNU ODBRANU BEOGRAD LUZANI BOSANSKI, Ostala drzavna imovina, SFRJ SAV SEKR ZA NARODNU ODBRANU BEOGRAD
DERVENTSKI LUG, Ostala drzavna imovina, DS KOR PODRUZNICA SSRN LUZANI KULJENOVCI, Ostala vojna imovina, SFRJ SAV SEKR ZA NARODNU ODBRANU DERVENTA II, Stabovi teritorijane odbrane, OPSTINSKI STAB TERITORIJALNE ODBRAN
GORNJA LUPLJANICA, Sekretarijat unutrasnjih poslova, STANICA MILICIJE "OSOJCI, Drzavnopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), SOCIJALISTiCKI SAVEZ""OSOJCI""" LUZANI BOSANSKI, Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), DOM SOCIJALIST.SAVEZA RADN.NARODA
DERVENTA II, Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), DR.SV. SSRN MJESNA KONFERENCIJA OMERAGICI DERVENTA I, Sudski organi, OPSTINSKI SUD DERVENTA PJEVALOVAC, Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), SSO PJEVALOVAC
DERVENTA I, SDK - Sluzba drustvenog knjigovodstva (Platni promet), SLUZBA DRUSTVENOG KNJIGOVODSTVA DERVENTA I, Vojna imovina-perspektivna, SAV.SEK.ZA NAR.ODBR.BEOGRAD VP 3164 DERVENTA I, Vojna imovina-perspektivna, DIR.ZA IZG.I ODR.STAM.FONDA JNA
DERVENTA I, Vojna imovina-perspektivna, SFRJ SAV SEKR ZA NARODNU ODBRANU DERVENTA I, Sekretarijat unutrasnjih poslova, SEKRETARIJAT ZA UNUTRASNJE POSLOVE POLJE, Ostala vojna imovina, SAVEZNA UPRAVA ZA KONTROLU LETENJA
BEGLUCI, Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), SAVEZ SOCIJALISTICKE OMLADINE DERVENTA I, PIO - Penzijsko invalidsko osiguranje, SAVEZ PENZIONERA BIH OPSTIN.KONFER. DERVENTA I, Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), SOC.SAVEZ.RAD.NARODA OPST.KONFEREN.