BREZA

 

Gornja Breza, Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), DR SV AVEZ SOCIJAL OMLADINE GORNJA BREZA Breza, Sekretarijat unutrasnjih poslova, DR SV OS UNUTRASNJIH POSLOVA BREZA Breza, Ostala drzavna imovina, DR SV SAVEZ SINDIKATA BIH OPST VIJE BREZA
Breza, SDK - Sluzba drustvenog knjigovodstva (Platni promet), DR SV SO BREZA Breza, Stabovi teritorijane odbrane, DR SV STAB TERITORIJALNE ODBRANE BREZA Breza, Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), OPSTINSKI KOMITET SKJ BREZA
Koritnik, Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), DRUSTVENA SVOJINA SSRNJ DOM KULTURE KORITNIK Mahala, Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), DR SV SSRN 14 MART SMAILBEGOVICI Mahala, Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), DR SV SSRN MAHALA
Mahala, Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), DR SV SSRN SMAILBEGOVICI Zupca, Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), DR SV SOCIJAL SAVEZ RADNOG NARODA ZUPCA IZBOD