BOSANSKI PETROVAC

 

PETROVAC-GRAD, Ostala drzavna imovina, Ds Savez. direkc. za ind. proizvoda Beograd PETROVAC-GRAD, Sekretarijat unutrasnjih poslova, Ds drzavni sekretarijat za unutrasnje poslove PETROVAC-GRAD, Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), D.S.KORISNIK SO BOS.PETROVAC
PETROVAC-GRAD, Republicki sizovi, SIZ ZA STAN.I KOM.DJELATNOSTI PETROVAC, Ostala vojna imovina, DRZAVNI SEKTARIJAT ZA NO PETROVAC, Drustvenopoliticke organizacije (SSRN,SKJ,SUBNOR,SKJ,SOJ,SSJ i dr.), PODRUZNICA SSRN RASNOVAC
RISOVAC, Ostala vojna imovina, OPSTENARODNA ODBRANA