BIHAĆ

 

Baljevac, Ostala vojna imovina, DRZAVNI SEKRETARIJAT ZA NARODNU ODBRANU Bihac-grad, Ostala vojna imovina, DRZAVNI SEKRETARIJAT ZA NARODNU ODBRANU Bihac-grad, Ostala drzavna imovina, SAV.DIR.ZA REZERVE IND.PROIZVODA
Bihac-grad, Sudski organi, OKRUZNI SUD BIHAC I OPCINA BIHAC Bihac-grad, Ostala drzavna imovina, REPUBLICKI HIDROMET.ZAVOD SARAJEVO Bihac-grad, Ostala vojna imovina, DRZAVNI SEKRETARIJAT ZA NARODNU ODBRANU ZEMUN
Bihac-grad, Ostala drzavna imovina, SAV.DIR.ZA REZERVE IND.PROIZVODA Bihac-grad, Sekretarijat unutrasnjih poslova, Sekretarijat unutrasnjih poslova Bihac, Vojna imovina-perspektivna, DSNO Beograd
Bihac-grad, Ostala vojna imovina, Drzavni sekretarijat za narodnu odbranu Bihac-grad, Vojna imovina-perspektivna, DSNO Sarajevo Bihac-grad, Ostala vojna imovina, DRZ.SEKRETARIJAT ZA NARODNU ODBRANU
Bihac-grad, Ostala vojna imovina, DSNO BEOGRAD Izacic, Ostala vojna imovina, DRZAVNI SEKRETARIJAT NARODNE ODBRANE Cekrlije, Vojna imovina-perspektivna, DRZAVNI SEKRETARIJAT ZA NARODNU ODBRANU
Vedro Polje, Ostala vojna imovina, SAVEZNI SEKRETARIJAT NAR. ODBRANE