OHRPR-111019-PDHR-Trebinje
11.10.2019 OHR

Prvi zamjenik visokog predstavnika Scanlan u Hercegovini, u posjeti Mostaru i Trebinju

U okviru svojih redovnih putovanja po cijeloj Bosni i Hercegovini, prvi zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Brčko Distrikt Michael Scanlan posjetio je Mostar i Trebinje, gdje se sastao sa lokalnim zvaničnicima i razgovarao o nizu aktuelnih pitanja u ta dva grada.

U Mostaru, gospodin Scanlan se sastao sa predsjednikom mostarskog gradskog odbora SDA, Salemom Marićem, te predsjednikom Hrvatske republikanske stranke, Slavenom Ragužem. U Trebinju se prvi zamjenik visokog predstavnika Scanlan sastao sa gradonačelnikom Mirkom Ćurićem, predsjednikom Skupštine Opštine Dragoslavom Banjkom, direktorom Privredne komore Trebinja Veselinom Savićem te muftijom Sadikom Fazlagićem.

“Hercegovina je regija koja posjeduje ogromni ekonomski i turistički potencijal, ali se suočava sa istim izazovom kao i mnoga druga mjesta koja sam posjetio u BiH. U Hercegovini, kao i u ostatku BiH, ti izazovi su doveli do sve većeg odlaska ljudi, posebno mlade generacije. Fokusiranje na retoriku podjela, koju čujemo od većine političara, samo ugrožava stabilnost i prosperitet koji su zemlji potrebni da bi mladi vidjeli budućnost u njoj.

U svojim razgovorima sa lokalnim vlastima tražim priliku da se takva atmosfera promijeni i da se pokrenu inicijative kako bi ljudi ostali ovdje: bilo omogućavanjem rasta privatnog sektora kako bi se otvorilo više dobro plaćenih radnih mjesta; privlačenjem investicija, stranih i domaćih; poboljšanjem javnih usluga kako bi u prvi plan stavili građane i, što je najvažnije, jačanjem vladavine prava. Ako Mostar i Trebinje usvoje te principe, postat će centri koji pokreću ekonomski rast i ekonomske prilike u Hercegovini,” rekao je prvi zamjenik visokog predstavnika Scanlan.

 

 

 

OHRPR-111019-PDHR-Mostar OHRPR-101019-PDHR-Raguz2 OHRPR-101019-PDHR-Maric1 OHRPR-111019-PDHR-Trebinje

OHRPR-111019-PDHR-Curic OHRPR-111019-PDHR-Savic2 OHRPR-111019-Fazlagic