OHRPR-020620-PICSBzm1
02.06.2020 OHR

Politički direktori UO PIC-a započeli dvodnevnu sjednicu

Politički direktori Upravnog odbora (UO) Vijeća za provedbu mira (Peace Implementation Council – PIC) započeli su dvodnevnu sjednicu putem video-linka u utorak.

UO PIC-a će razmatrati proces implementacije Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, te sveukupnu situaciju u zemlji.

Komunike UO PIC-a će biti dostavljen medijima i objavljen na web stranici OHR-a u srijedu, po okončanju sjednice.