12.01.2023

Писмо бр. 10 за Скупштину БД

Као посљедица Налога супервизора од 4. августа 2006. којим се укидају ентитетски закони на подручју Брчко дистрикта и проглашава престанак правног значаја међуентитетске границе у Дистрикту те као посљедица Допуне наведеног налога супервизора од 1. јануара 2008. године из области дјелатности осигурања, органи Дистрикта примјењују прописе који више [...]
30.07.2010

Писмо бр. 9 за гђу Јовановић

Ово писмо има правно дејство допуне Налога супервизора од 23. марта 2007. године. Овим налажем да исто без одлагања буде објављено у Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.
16.10.2009

Писмо бр. 8 за госп. Буру

Рок за провођење овог Налога прописан у ставу 6 мог Налога накнадно је продужен мојим писмом од 6. јануара 2009. године. Одлучио сам сада да утврдим крајњи рок за пуно провођење мог Налога.
11.09.2008

Писмо бр. 7 за госп. Бећића

Ово писмо има правну снагу налога супервизора и објавиће се у Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине и на енглеском језику и на службеним језицима Босне и Херцеговине. Поново издата верзија Налога супервизора од 13. августа 2008. године такође ће бити објављена у Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, користећи анек [...]
30.11.2007

Писмо бр. 5 за госп. Ђапу, гђу Мајиновић и госп. Томића

Ово писмо има правну снагу измјене Закона о Влади Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине. Требало би да обавите све радње да ово писмо буде одмах објављено у Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине. [...]
20.11.2007

Писмо бр. 4 за госп. Ђапу, гђу Мајиновић, госп. Томића и госп. Домића

Ово писмо има правну снагу измјене Закона о јавним предузећима у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине. Треба да се побринете да ово писмо буде одмах објављено о Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херзеговине. [...]
22.08.2007

Писмо бр. 3 гђи Корјенић

Ово писмо има правну снагу као амандман на мој Налог супервизора од 23. марта 2007. године, и овим налажем да се без одлагања објави у Службеном гласнику Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.
06.07.2007

Писмо бр. 2 за г. Буру

Ово писмо за правну посљедицу има измјену Налога супервизора од 15. септембра 2006. године којим су као закони Брчко Дистрикта донесени Закон о јавној имовини Брчко Дистрикта БиХ и Закон о правобранилаштву Брчко Дистрикта БиХ. [...]