25.10.2000

Одлука којом се одређује локација на којој ће се сахранити жртве Сребренице и на којој ће се овим жртвама подићи спомен обиљежје

Користећи се овлаштењима која су ми дата у члану V Анекса 10 (Споразум о цивилној спроведби Мировног уговора) Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, према којем је Високи представник коначни ауторитет у земљи у погледу тумачења наведеног Споразума о спроведби цивилног дијела Мировног уговора; и посебно узевши у обзир члан II. 1. (д) истог Споразума према којем је Високи представник овлашћен да “пружа помоћ, када то оцијени неопходним, у изналажењу рјешења за све проблеме који се појаве у вези са цивилном спроведбом”;

Позивајући се на став XI.2 Закључака Савјета за спроведбу мира који се састао у  Бону 9. и 10. децембра 1997. године, у којем је Савјет поздравио намјеру Високог представника да искористи свој коначни ауторитет у земљи у погледу тумачења Споразума о цивилној спроведби Мировног уговора како би помогао у изналажењу рјешења за проблеме, како је претходно речено, “доношењем коначних одлука, када то буде сматрао неопходним,” у вези са одређеним питањима, укључујући (у складу са подставом (ц) овог става) и “друге мјере у сврху обезбјеђења имплементације Мировног споразума на читавој територији Босне и Херцеговине и њених ентитета”;

Позивајући се даљена члан I.1 наведеног Анекса 10 према којем су се стране споразумјеле да ће спроведа цивилних аспеката Мировног уговора обухватати широк дијапазон активности, укључујући “промовисање поштивања људских права и повратка расељених лица и избјеглица”;

Узимајући у обзир  да је у јулу 1995. године у Сребреници, Босна и Херцеговина, извршен масакр над неколико хиљада Бошњака, те да је након тог дана, када су погажена сва њихова људска права и уз потпуно непоштивање људског достојанства, великој већини жртава тог масакра ускраћено право на достојанствену сахрану; 

Констатујући  дачлан VII Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини потврђује “да је поштивање људских права и заштита избјеглица и расељених лица од виталног значаја у постизању трајног мира”, те да су према члану II.1 Анекса 4 овог Споразума Босна и Херцеговина и њени ентитети обавезни да “осигурају највиши ниво међународно признатих људских права и основних слобода”;

Узимајући у обзир чињеницу да је признање прирођеног дигнитета као и једнаких и неотуђивих права сваког људског бића темељ слободе, правде и мира у свијету;

Узимајући даље у обзир обавезу живих да осигурају достојанствену сахрану мртвих, те поштујући права породица преминулих да сахране своје најдраже у складу са својим вјерским увјерењима, односно право које проистиче из члана 9 Европске конвенције о заштити људских права и основних слобода; 

Потврђујући  уз дубоко жаљење да тијела отприлике четири хиљаде оних над којима је извршен масакр а која су сада ексхумирана још увијек нису достојанствено сахрањена на мјесту вјечног починка, те да још увијек треба пронаћи и ексхумирати тијела непознатог броја преосталих жртава масакра који је извршен у Сребреници;

Закључујући да би даље одгађање одређивања коначног мјеста починка као и локације за спомен обиљежје за оне који су нестали у масакру представљало увреду за човјечанство;

Свјестан  значаја градње таквог гробља и спомен обиљежја као средства стварања помирења међу народима Босне и Херцеговине које ће заузврат промовисати повратак расељених лица и избјеглица и трајни мир; 

Свјестан такође да такво помирење и трајни мир захтијевају и присиљавају да се сада донесе одлука о мјесту сахране и спомен обиљежја.

Узимајући у обзир, констатујући и имајући у виду горе наведено, овим доносим сљедећу:

ОДЛУКУ

1.      којом се земљиште у Поточарима у општини Сребреница које се налази уз главну саобраћајницу Сребреница-Братунац (тј. поље кукуруза насупрот Творнице акумулатора) трајно одређује за гробље и светиште на којем ће се подићи спомен обиљежје онима који су убијени у масакру који је извршен у јулу 1995. године у Сребреници.  

2.      наведено гробље ће бити мјесто на којем ће се сахрањивати они који су убијени у наведеном масакру и чији се посмртни остаци не могу идентификовати, као и они чији су посмртни остаци идентификовани и чија родбина изрази жељу да се сахране на том мјесту.

3.      док Високи представник не оснује, у складу са важећим домаћим законом, фондацију или удружење у циљу трајног управљања тим гробљем и спомен обиљежјем, напријед наведено земљиште ће се користити једино и искључиво у сврху у коју је то гробље и спомен обиљежје изграђено и неће се користити ни у коју другу сврху без изричите дозволе Високог представника.

4.      све припреме за подизање спомен обиљежја као и за сахрану преминулих, укључујући припреме у вези са временом и тачном локацијом сваке такве сахране на наведеном гробљу ће се повјерити савјетодавном тијелу које ће касније именовати Високи представник.

5.      овим се сматра да је сваки захтјев који може бити потребно поднијети релевантним општинским или другим локалним органима с циљем одређивања наведеног земљишта као мјеста за гробље и спомен обиљежје благовремено и прописно поднесен.

6.      овим се сматра да је свака законска радња коју је потребно предузети у складу са домаћим законом који се примјењује на наведено земљиште у циљу извршења напријед наведеног одређивања благовремено и прописно предузета у складу са домаћим законом.

7.      овим се сматра да је свака дозвола и мјера потребна за спроведбу ове Одлуке, укључујући издавање свих дозвола и овлашћења или сличних исправа за које се може затражити да буду издате од стране општинског или било ког другог надлежног органа благовремено и прописно издата.

8.      исто тако сматраће се да су све такве дозволе, одобрења и овлашћења прописно издата од стране надлежних органа с циљем обезбјеђења вршења свих потребних радова на уређењу земљишта и грађевинских радова, тако да наведено земљиште може бити и стално остати гробље и спомен обиљежје оних над којима је извршен масакр.

9.      Ова Одлука је прва у низу одлука Високог представника којим се регулишу аранжмани потребни за изградњу гробља и спомен обиљежја оним над којима је извршен масакр у Сребреници у јулу 1995. године.

Ова Одлука ступа на снагу одмах и објавиће се без одлагања у службеном гласнику Републике Српске.

 

Сарајево, 25. октобар 2000. године
 
 
Волфганг Петрич
Високи представник