09.02.2021 OSCE/EU/OHR/SAD/UK

Zajednička izjava o Gradskom vijeću Grada Mostara

Zajednička izjava Misije OSCE-a u BiH, Delegacije Evropske unije i specijalnog predstavnika
Evropske unije u BiH, Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva, Ambasade Sjedinjenih Američkih Država
i Ureda visokog predstavnika o Gradskom vijeću Grada Mostara

SARAJEVO, 9. februar 2021. godine – Novoizabrano Gradsko vijeće Grada Mostara je 5. februara usvojilo odluku o izboru gradonačelnika Mostara javnim glasanjem. Ova odluka je u suprotnosti sa članom 36. Statuta Grada Mostara, u kojem se navodi da se izbori u Gradskom vijeću moraju obaviti tajnim glasanjem. Mi, dole potpisani, pozivamo Gradsko vijeće da proces glasanja vrati na poziciju koja je u skladu sa Statutom Grada Mostara i da ponovi prvi krug glasanja za gradonačelnika Mostara. Zemlja koja teži članstvu u Evropskoj uniji mora se pridržavati principa vladavine zakona. Pozivamo sve gradske vijećnike da pokažu odgovornost i da hitno izaberu gradonačelnika na narednoj sjednici uz puno poštivanje principa vladavine zakona i Statuta Grada Mostara.

* Delegacija Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u BiH, Ambasada Ujedinjenog Kraljevstva, Ambasada Sjedinjenih Američkih Država, Misija OSCE-a u BiH i Ured visokog predstavnika