08.09.2000 OHR / OSCE

Petnaest osoba smijenjeno sa javnih funkcija zbog opstruiranja implementacije imovinskih zakona

Visoki predstavnik, Wolfgang Petritsch, i sef misije OSCE-a, Robert Barry, su u pisanoj formi obavijestili petnaest osoba da su smijenjeni sa javnih funkcija zbog opstruiranja implementacije imovinskih zakona i Aneksa 7 Opceg okvirnog sorazuma za mir, i da im se zabranjuje kandidovanje na izborima i obavljanje bilo koje javne funkcije bilo putem izbora ili imenovanja.

Iako je u implementaciji imovinskih zakona postignut odredjeni napredak, proces je jos uvijek prespor i u mogim slucajevima ga ometaju pojedinacni duznosnici.

Na sastanku Vijeca za implementaciju mira odrzanog u Briselu u maju, “brzi povratak raseljenih osoba i izbjeglica sa posebnim naglaskom na omogucavanje gradjana da ostvare svoja imovinska prava” istaknut je kao prioritet, u skladu sa strategijom Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Vijece za implementaciju mira je apelirao na bh. vlasti da ” prihvate svoju licnu odgovornost za ubrzanje procesa povratka”, te pozvalo Visokog predstavnika “da iskoristi svoje ovlasti u skladu sa svojim mandatom kako bi osigurao punu i brzu implementaciju u svim sektorima civilne implementacije”.

Petnaest duznosnika koji su smijenjeni sa funkcije ignorisali su, opstruirali i nisu provodili zakone za cije su provodjenje bili zaduzeni, pri cemu su nastojali da ostvare ciljeve izvan domena zakonskih rjesenja i zloupotrebljavali svoj polozaj. Krsili su Opci okvirni sporazum za mir, ometali mirovni proces i proces pomirenja, te djelovali protiv uspostave pravne drzave. Slucajevi zloupotrebe su precizno dokumentovani u Evidenciji krsenja i evidencija Plana implementacije imovinskih zakona (PLIP) koju vode OHR, OSCE, UNHCR i UNMIBH.

Mnogi od ovih smijenjenih duznosnika nisu poduzimali mjere protiv dvostrukih korisnika stambenog prostora, narocito protiv slucajeva koji su se odnosili na lokalne duznosnike i ostale ugledne stanovnike u pravcu deloziranja u skladu sa zakonom, niti su identificirali alternativni smjestaj onima koji na njega imaju pravo. Neki od tih zvanicnika nisu ni obavijestili podnosioce zahtjeva o tome kad je njihov prijeratni stambeni prostor na raspolaganju. Neki nisu obradjivali zahtjeve, niti su izdavali rjesenja na propisan nacin. Neki su odbili da procesuiraju odluke Komisije za imovinske zahtjeve izbjeglica i raseljenih osoba, CRPC, kao i primijene odluke Doma za ljudska prava. A neki su na nezakonit nacin vrsili dodjelu drustvene i privatne imovine osobama koje nisu stekle pravo na alternativni smjestaj.

Svi smijenjeni duznosnici djelovali su protiv onih koji su nastojali povratiti svoju imovinu, upravo onih kojima su trebali pomagati. Na taj nacin su iznevjerili licno i pojedinacno gradjane Bosne i Hercegovine.

Nepostivanje vladavine zakona i prava na imovinu ne samo da je u suprotnosti sa osnovnim ljudskim pravima, demokratskim principima i Opcim okvirnim sporazumom za mir, nego i destimulira potencijalne investicije u njihove opcine. Investitori se nece angazirati u podrucjima u kojima je vladavina zakona podredjena vladavini pojedinca.

Odluke o smjenama sa duznosti stupaju na snagu odmah i donio ih je Visoki predstavnik u skladu sa svojim ovlastenjima prema Aneksu 10 Opceg okvirnog sporazuma i Zakljucaka Vijeca za implementaciju mira sa Konferencija Vijeca odrzanih u Bonu, Madridu i Briselu. Smijenjenim duznosnicima je zabranjeno da se kandiduju na izborima ili da obavljaju bilo koju javnu funkciju bilo putem izbora ili imenovanja, prema clanu 115. Pravila i propisa Privremene izborne komisije.

Visoki predstavnik i ambasador Barry su nize navedenim osobama uputili pisma sa datumom 7. septembar, kojim su ih obavijestili o smjenama.

Goran Bozickovic, sef OMI-ja (Opcinski odsjek Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica), Bratunac

Smijenjen je sa duznosti zbog krsenja Opceg okvirnog sporazuma za mir putem otvorenog nepostivanja imovinskih zakona Republike Srpske. Gospodin Bozickovic je maltretiranjem politickih protivnika koristio svoju funkciju sefa OMI-a u politicke svrhe. Odbijao je da delozira potvrdjene slucajeve visestrukog koristenja, nije koristio budzetsku pomoc Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske u svrhe povecanja stope donosenja i izvrsenja rjesenja.

Sevala Brankovic, pravnik pri drugostepenom organu u Ministartsvu stambenih poslova, Sarajevo

Smijenjena zbog krsenja Opceg okvirnog sporazuma putem otvorenog nepostivanja imovinskih zakona Federacije. Gospodja Brankovic nije na adekvatan nacin rjesavala slucajeve dvostrukog koristenja stambenog prostora. Zakazivala je nepotrebna saslusanja, cime je usporavala proces implementacije imovinskih zakona. Osoblju nije izdavala adekvatne instrukcije za propisnu implementaciju imovinskih zakona.

Ivan Damjanovic, nacelnik opcine Glamoc

Smijenjen zbog krsenja Opceg okvirnog zakona za mir putem otvorenog nepostivanja imovinskih zakona Federacije. Gospodin Damjanovic nije obezbijedio bezbjedan ambijent za povratak izbjeglica i raseljenih osoba u Glamocu. Namjernim odvracanjem adekvatnih sredstava od opcinskog stambenog organa, onemogucio je opcinsku upravu da implementira imovinske zakone.

Petar Dzodan, zamjenik ministra, RS Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica

Smijenjen zbog krsenja Opceg okvirnog zakona za mir putem otvorenog nepostivanja imovinskih zakona RS. Gospodin Dzodan je javno iskazivao svoju nespremnost da djeluje u skladu sa imovinskim zakonima RS. Vrsio je pritisak na njemu podredjeno osoblje u stambenim organima, zahtijevajuci od njih da se suzdrzavaju od deloziranja odredjenih kategorija stanovnistva.

Dragutin Djurdjevic, sef OMI-ja, Bosanska Gradiska/Gradiska

Smijenjen zbog krsenja Opceg okvirnog zakona za mir putem otvorenog nepostivanja imovinskih zakona RS. Gospodin Djurdjevic nije donosi odluke hronoloski po zahtjevima. Dodjeljivao je drustvenu i privatnu imovinu. Nije implementirao odluke Doma za ljudska prava. Nije na adekvatan nacin rjesavao slucajeve dvostrukog koristenja stambenog prostora na koje mu je ukazala medjunarodna zajednica. Takodje nije dostavio spiskove izvrsenih delozacija i stvarnih povrataka.

Hajrudin Husic, sef odjela za stambena pitanja i kumunalne usluge, Banovici

Smijenjen sa polozaja zbog krsenja Opceg okvirnog sporazuma za mir putem otvorenog nepostivanja imovinskih zakona Federacije. Gospodin Husic nije adekvatno rjesavao slucajeve visestrukog koristenja uprkos intervencija medjunarodne zajednice, koristio je svoj polozaj da bi zastrasivao politicke protivnike, iskazao je politicku pristrasnost pri izdavanju rjesenja na neregularan nacin.

Blasko Jevric, sef OMI-ja, Doboj

Smijenjen sa polozaja zbog krsenja Opceg okvirnog sporazuma za mir putem otvorenog nepostivanja imovinskih zakona Republike Srpske. Gospodin Jevric je otkazivao i odgadjao zakazane delozacije, nije na pravilan nacin pregledao stambene jedinice za koje su delozacije zakazane, pravio spiskove imovine koja se u njima nalazi, te nije zahtijevao prisustvo policije na delozacijama.

Mara Jurkovic, procelnica Odjela opce uprave kulture i sporta, Capljina

Smijenjena sa polozaja zbog krsenja Opceg okvirnog sporazuma za mir putem otvorenog nepostivanja imovinskih zakona Federacije. Gospodja Jurkovic je odbijala saradnju sa Komisijom za rjesavanje pitanja visestrukog koristenja stambenih jedinica koju je ustanovila medjunarodna zajednica i to tako sto je odbijala da prihvati dokumente koje je prezentirala ova Komisija, nije adekvatno rjesavala slucajeve visestrukog i nezakonitog koristenja stambenih jedinica, nije provodila odluke CRPC-a, odbijala je da koordinira aktivnosti i dostavlja informacije drugim sluzbama za stambena pitanja, nije osigurala adekvatno provodjenje istraga od strane osoblja, nije klasificirala razdvojene porodice kao visestruke korisnike.

Momcilo Ristic, sef OMI-ja, Teslic

Smijenjen sa polozaja zbog krsenja Opceg okvirnog sporazuma za mir putem otvornog nepostivanja imovinskih zakona Republike Srpske. Gospodin Ristic je otkazivao zakazane delozacije, te nije osigurao da osoblje OMI-ja prisustvuje delozacijama, nije saradjivao sa Komisijom za imovinska pitanja u Teslicu i to narocito jer je odbijao da izradi spisak osoba koje su usle u posjed imovine kao i delozacija kao i drugu dokumentaciju vezanu za visestruko koristenje, jer je omogucio svom zaposlenom da ostane visestruki korisnik, jer nije poduzeo adekvatne korake da obezbijedi alternativni smjestaj osobama koji na to imaju pravo.

Zaharije Simicevic, sef OMI-ja, Bosanski Samac/ Samac

Smijenjen sa polozaja zbog krsenja Opceg okvirnog sporazuma za mir putem otvorenog nepostivanja imovinskih zakona Republike Srpske. Gospodin Simicevic je otkazivao zakazane delozacije, nije saradjivao sa medjunarodnom zajednicom u rjesavanju slucajeva visestrukog koristenja, te nije izradjivao spiskove izdatih rjesenja i povrata, jer je nezakonito ponovno dojeljivao privatnu i drustevnu imovinu, jer nije provodio CRPC odluke, jer je verbalno zastrasivao podnosioce zahtjeva, te nije informirao predratne stanare o tome kada je imovina ispraznjena.

Sanja Srna, visi pravnik, Centar/Stari Grad, Odjel za stambene poslove Kantona Sarajevo

Smijenjena sa polozaja zbog krsenja Opceg okvirnog sporazuma za mir putem otvorenog nepostivanja imovinskih zakona Federacije. Gospodja Srna je odbijala da adekvatno rjesava pitanja visestrukog koristenja, osiguravala je alternativni smjestaj osobama koje na to po zakonu nemaju pravo, te je primila veliki broj zalbi od podnosilaca zahtjeva zbog zastrasivanja.

Branko Trbojevic, sef OMI-ja, Bosanska/Kozarska Dubica

Smijenjen sa polozaja zbog krsenja Opceg okvirnog sporazuma za mir putem otvorenog krsenja imovinskih zakona Republike Srpske. Gospodin Trbojevic nije pravilno procjenjivao kriterije za alternativni smjestaj, osigurao je alternativni smjestaj osobama koja na to po zakonu nemaju pravo, te nije delozirao potvrdjene visestruke korisnike.

Zeljko Trivan, pravnik, OMI Banja Luka

Smijenjen sa polozaja zbog krsenja Opceg okvirnog sporazuma za mir putem otvorenog nepostivanja imovinskih zakona Republike Srpske. Gospodin Trivan nije izdavao i provodio administrative odluke na propisan nacin, te nije primjenjivao administrativni postupak pri izdavnju odluka u skladu sa imovinskim zakonima Republike Srpske .

Dusan Umicevic, sef OMI-ja, Bosanski Novi/Novi Grad

Smijenjen sa polozaja zbog krsenja Opceg okvirnog sporazuma za mir putem otvorenog nepostivanja imovinskih zakona Republike Srpske. Gospodin Umicevic je zastrasivao podnosioce zahtjeva tako sto je konstatno zakazivao sastanke te ih otkazivao, nije obavjestavao lokalnu policiju o prinudnim delozacijama, nije na adekvatan nacin rjesavao slucajeve visestrukog koristenja, narocito kada su u pitanju istaknuti gradjani i funkcioneri.

Risto Zarkovic, sef OMI-ja, Trebinje

Smijenjen sa polozaja zbog krsenja Opceg okvirnog sporazuma za mir putem otvorenog nepostivanja imovinskih zakona Republike Srpske. Gospodin Zarkovic je redovno otkazivao i odlagao zakazane delozacije, nije osigurao da se prije delozacija sastave zapisnici o imovini, sto je za posljedicu imalo pljackanje imovine, nije adekvatno rjesavao slucajeve visestrukog koristenja, narocito jer nije prisustvovao sastancima Komisije za rjesavanje pitanja visestrukog koristenja stambenih jedinica, odbijao je da dostavi spisak drustvene imovine za koju nisu podneseni zahtjevi za povrat, kako bi se ona mogla koristiti za alternativni smjestaj, nije poduzeo adekvatne korake da osigura alrernativni smjestaj.