OHRPR-08032020-PDHR-NGOs1
10.03.2020 OHR

Partnerstvo između javnog, privatnog i civilnog sektora suštinski je važno da se Distriktu Brčko osigura svijetla budućnost

Prvi zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Brčko Michael Scanlan u nedjelju se sastao sa predstavnicima mreže brčanskih nevladinih organizacija „Promoviši pozitivno“, sa kojima je razgovarao o načinima na koje civilni sektor može doprinijeti da se promijene negativni trendovi, uključujući korupciju, koji posljednjih godina dominiraju u Brčkom.

Supervizor je istakao da su stvarne promjene u cijelom društvu moguće samo kroz partnerstvo između javnog, privatnog i civilnog sektora, pri čemu privatni sektor mora biti pokretačka snaga ekonomije, koja donosi dobro plaćena radna mjesta i nove inicijative za ulaganja.

Dobra vijest je da su pozitivni koraci već napravljeni. Usvajanje novog Zakona o budžetu u decembru prošle godine, kao i usvajanje novog zakona o fondacijama i udruženjima na proljeće, doprinijeće fiskalnoj disciplini i osigurati da grantove dobiju udruženja čiji angažman je od jasne koristi za zajednicu. Supervizor je pozdravio javno opredjeljenje predstavnika izvršnih i zakonodavnih vlasti Distrikta kao i svih političkih stranaka da rade na ispunjenju tog cilja i da već u procesu usvajanja budžeta za 2020. godinu u potpunosti poštuju principe transparentnosti, odgovornosti i javnog interesa.

Pravilna namjena sredstava je još jedan suštinski element budžetskog procesa. Imajući u vidu da je Distrikt Brčko već završio reviziju energetske potrošnje za 187 javnih objekata, nema nikakvih prepreka da se zgrade koje su od vitalne važnosti za građane Distrikta – kao što je bolnica u Brčkom – ne uključe u UNDP-ove projekte povećanja energetske efikasnosti i da se kroz adaptaciju ne poboljšaju uslovi za pacijente i bolničko osoblje.

Međutim, dobra uprava ne znači samo usvajanje dobrih zakona i raspodjelu budžetskih sredstava u skladu sa javnim interesom. Svi segmenti društva moraju biti uključeni. Građani imaju ključnu ulogu kada je riječ o prijavljivanju slučajeva korupcije. Novinarima se mora omogućiti da budu nezavisni i da rade bez pritisaka. Nevladine organizacije treba da doprinesu značaju izbora tako što će se na dan izbora angažirati kao posmatrači. A u izradu novih zakona moraju biti uključene sve zainteresirane strane.

U vezi s tim, supervizor je obavijestio sagovornike u Brčkom da će se sljedeći sastanak između glavnog tužioca Distrikta Brčko, šefa policije Distrikta, predstavnika FBI-a odnosno pravnog atašea Ambasade SAD i pravnog savjetnika Ambasade SAD ispred američkog Ministarstva pravde održati u Brčkom krajem mjeseca, u okviru nastavka podrške Distriktu u radu na jačanju vladavine prava i osiguranju odgovornosti javnih institucija.