02.12.2003

Druga faza “Budložer” inicijative treba biti okončana do 31. januara 2004. godine

Novoimenovani članovi Jedinica za hitne reforme (ERU) – mladi državni službenici sa zadatkom da vode Buldožer reforme kroz vladine i parlamentarne procedure, kako bi građani što prije osjetili pozitivne učinke – su u petak, 28. novembra 2003. godine, održali svoj plenarni sastanak u Jajcu i napravili plan za implementaciju narednih 5 [...]