10.11.1998

ZAKLJUČCI PREDSJEDAVAJUĆEG – KONTAKT GRUPA, 10. NOVEMBAR 1998. WASHINGTON, D.C.

Kontakt grupa se sastala kako bi procijenila napredak u Bosni i Hercegovini u postizbornom periodu i razmotrila prioritete za predstojeći ministarski sastanak Vijeća za provedbu mira, koji će se održati 15. i 16. decembra u Madridu, kao i prioritete za naredni period.

Kontakt grupa je razmotrila situaciju u vezi sa formiranjem vlada i parlamentarnih tijela u Bosni na državnom i entitetskom nivou, pozdravila rad Visokog predstavnika na pomoći kod postizanja sporazuma i ohrabrila ga da nastavi igrati aktivnu ulogu u ovom procesu. Grupa je ponovo izrazila očekivanje da će svi nosioci funkcija djelovati u pravcu potpune provedbe Daytonskog mirovnog sporazuma i podrške jedinstvenoj i multietničkoj Bosni. Ovo je jedina osnova po kojoj mogu očekivati podršku međunarodne zajednice.

Kontakt grupa je istakla da je razvoj političke situacije u Bosni otvorio nove mogućnosti u pogledu izgradnje i veće efikasnosti centralnih institucija. Grupa je podržala konkretan prijedlog Visokog predstavnika kojim se predviđa duži period rotacije na funkciji predsjedavajućeg Vijeća ministara, čime bi se osiguralo da nijedna etnička grupa neće istovremeno imati svoje predstavnike na funkcijama predsjedavajućeg Vijeća i predsjedavajućeg zajedničkog Predsjedništva, kao i osnivanje dodatnih ministarstava.

Kontakt grupa je pozdravila izvještaj Evropske komisije o nezvaničnom mini donatorskom sastanku, održanom 4. i 5. novembra u Briselu. Još jednom potvrdivši  svoju opredijeljenost u smislu angažovanja sredstava u provedbi mira u Bosni, članovi Kontakt grupe su istakli značaj otpočinjanja procesa postepenog smanjivanja međunarodne pomoći, uzimajući u obzir da je neophodno odgovoriti na potrebe u onim područjima u kojima ta pomoć nije u punoj mjeri korištena.

Grupa je takođe potvrdila potrebu da Bosna preduzme veće korake u prelasku na održivu tržišnu privredu. U ovom pogledu će biti važno da se Bosna i međunarodna zajednica usredsrede na razvoj privatnog sektora, uključujući i efikasan, transparentan i apolitičan proces privatizacije, kao i na uspostavljanje modernog i efikasnog platnog sistema i odgovarajuće funkcioniranje tržišta kapitala i bankovnih institucija.

Kontakt grupa je istakla tri faktora rizika koji se moraju sagledati: odsustvo međuetničke integracije, potreba potpunog razgraničenja između državnih i entitetskih nadležnosti, i postojanje monopola političkih stranaka nad sredstvima za proizvodnju.

Kontakt grupa se složila da Upravnom odboru PIC-a preporuči pet prioritetnih oblasti za ministarski sastanak PIC-a, na koje se treba staviti težište i u narednom periodu.

— Ubrzavanje prelaska na održivu tržišnu privredu;

— Ubrzanje povratka izbjeglica i raseljenih lica, posebno u manjinska područja;

— Obezbjeđenje sigurnog okruženja putem vladavine zakona, uključujući i značajan napredak u oblasti pravne reforme i daljem uspostavljanju multietničke policije;

— Izgradnja i jačanje centralnih institucija, uključujući i usvajanje stalnog izbornog zakona; i

 — Dalje aktivnosti na reformi u oblasti medija i pitanjima obrazovanja.

Kontakt grupa je i dalje ozbiljno zabrinuta zbog učestalih incidenata u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine, a koji su u vezi sa povratkom izbjeglica i općim kriminalitetom, i poziva sve strane u Bosni da djeluju u skladu sa vladavinom zakona i Mirovnim sporazumom.

Kontakt grupa je ponovo naglasila značaj uspostavljanja normalnih i legitimnih odnosa  susjednih zemalja sa Bosnom i Hercegovinom i jasno definiranih međunarodnih granica. Kontakt grupa u ovom pogledu očekuje punu provedbu Daytona od strane svih potpisnika.