09.05.2002 EU

STALNO VIJEĆE br 393 – Izjava EU povodom obraćanja visokog predstavnika za BiH, Nj. E. ambasadora Woflganga Petritscha

Čast mi je govoriti u ime Evropske Unije.  Pridružene članice, Bugarska, Kipar, Estonija, Mađarska, Latvija, Litvanija, Malta, Poljska, Rumunija, Slovačka Republika, Slovenija, Češka Republika i Turska pridružuju se ovoj izjavi.

Evropska Unija ima zadovoljstvo pozdraviti visokog predstavnika Petritscha prilikom njegovog posljednjeg obraćanja Stalnom vijeću.  EU visoko cijeni spremnost visokog predstavnika da je tokom cijelog svog mandata redovno izvještavao ovo Vijeće.  Mi se uistinu nadamo da će nasljednik na funkciju ambasadora Petritscha, lord Ashdown, koji će također imati i funkciju specijalnog predstavnika EU, nastaviti sa ovim značajnim oblikom dijaloga sa Stalnim vijećem, kao i sa dobrom saradnjom sa ambasadorom Beecroftom, koga danas ovdje također toplo pozdravljamo.

EU se pridružuje prezentiranim procjenama o pomacima u Bosni i Hercegovini u toku protekle tri godine.  Kao i uvijek, kako to i priliči, prezentirana nam je kompleksna slika stanja, međutim opći pravac je bio ispravan.U svjetlu nedavnog razvoja događaja, posebno ustavnih amandmana u entitetima, mi smo saglasni da se ukazala prilika za ubrzanje reformi i promoviranje međuetničke tolerancije. Značajan pravac u ovom procesu bit će i hapšenje i privođenje pravdi osoba optuženih od strane Međunarodnog tribunala za ratne zločine.  EU također pozdravlja značajan porast broja manjinskih povrataka.  Također, drago nam je čuti da je počeo proces brojčanog smanjenja oružanih snaga entiteta na finansijski  održiv nivo. 

EU pozdravlja pokretanje informativnog servisa Javnog radio-televizijskog sistema (PBS) Bosne i Hercegovine u utorak, 7. maja, i pruža podršku strategiji visokog predstavnika na restrukturiranju javnog rtv sistema kako bi Bosna i Hercegovina dobila takav sistem na državnom nivou koji će biti u funkciji svih građana.

EU je već izrazila spremnost i namjeru da ojača svoje sveukupne napore u Bosni i Hercegovini.  Ovi napori će se realizirati kako putem policijske misije EU (gdje je planiranje već u poodmakloj fazi), tako i putem pomoći Evropske zajednice, uključujući i pomoć u izgradnji vladavine zakona u Bosni i Hercegovini.

Kako nas je podsjetio ambasador Petritsch,  ključna pouka koju smo izvukli jeste potreba za koordinacijom i saradnjom unutar međunarodne zajednice.  Koracima poduzetim u pogledu procesa reorganizacije međunarodnog prisustva u Bosni i Hercegovini već su unaprijeđene ove strukture.  EU je spremna za tijesnu saradnju sa OSCE-om.  U tom pogledu, vjerujemo da OSCE ima važnu ulogu u širokom spektru pitanja u Bosni i Hercegovini i očekujemo detaljne razgovore sa partnerima i misijom OSCE-a o budućem angažmanu OSCE-a u toj zemlji.

Konačno, EU želi zahvaliti visokom predstavniku Petritschu za njegov predan i naporan rad na veoma izazovnom zadatku.  Vjerujemo da je balans koji je on uspostavio između odlučne intervencije i podsticanja lokalne odgovornosti unutar Bosne i Hercegovine dao važan doprinos postizanju naših zajedničkih ciljeva – mira i pomirenja.  Iznad svega, Vaše ime, ambasadore, vezat će se za Sporazum Mrakovica-Sarajevo od 27. marta, kojim je postignut historijski kompromis koji vodi ka punoj zastupljenosti svih nacionalnosti u oba entiteta u Bosni i Hercegovini.  Izmjene entitetskih ustava u skladu sa ovim sporazumom označavaju najznačajniji napredak u provođenju daytonsko-pariškog mirovnog procesa. Zahvaljujemo Wolfgangu Petritschu i želimo mu sve najbolje u budućem radu.