16.12.2006 OHR / EUSR

Schwarz-Schilling čestitao pregovaračima u procesu potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i apelirao na provođenje reforme policije

Visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU, Christian Schwarz-Schilling čestitao je danas organima vlasti na uspješnom okončanju tehničkog dijela pregovora o potpisivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom.

«Impresioniram sam izuzetno profesionalnim pristupom pregovaračkog tima i želio bih čestitati posebno gospodinu Igoru Davidoviću, kao i gospodinu Osmanu Topčagiću i gospođi Lidiji Topić, na njihovoj vodećoj ulozi u ovom procesu i na integritetu koji su pokazali za vrijeme pregovora», izjavio je danas gospodin Schwarz-Schilling. 

Sporazumom o stabilizaciji i i pridruživanju se uspostavlja jasan okvir u kojem Bosna i Hercegovina može ostvarivati daljnji napredak na svom putu ka potpunoj integraciji u evro-atlanske institucije.

«Posao koji je uspješno okončan nas dovodi znatno bliže cilju – potpisivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju», rekao je visoki predstavnik i specijalni predsatavnik Evropske unije.

Evropska unija je nekoliko puta jasno naglasila da je za okončanje procesa stabilizacije i pridruživanja potrebno postići napredak u provođenju refomi u nekoliko oblasti, i da u tom smislu restrukturiranje policije, u skladu s tri principa koje su prošle godine prihvatili parlamenti na državnom i entitetskom nivou, ima ključnu ulogu.

Tri principa su sljedeća: sve zakonodavne i budžetske nadležnosti za sva policijska pitanja moraju biti na državnom nivou; politika se ne smije miješati u operativni rad policijskih snaga; funkcionalne policijske oblasti moraju biti definisane na osnovu tehničkih kriterija za rad policije.

Zadnja sjednica Direkcije za reformu policije zakazana je za 22. decembar i na toj sjednici Direkcija treba zvanično usvojiti «Prijedlog plana za implementaciju reforme policije» i uputiti ga Vijeću ministara BiH.

Sljedeća faza podrazumijeva usvajanje predloženog Plana na nivou izvršnih i zakonodavnih organa vlasti. Prema političkom sporazumu od 5. oktobra prošle godine Plan bi trebao biti usvojen najkasnije do 2. marta 2007. godine.

Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira je prošle sedmice još jednom pozvao političke stranke da započnu konstruktivan dijalog kako bi pomogle Direkciji da okonča svoj rad i usvojile njene prijedloge.

«U okviru ovog procesa mora biti ostvaren napredak ukoliko Bosna i Hercegovina želi da se priključi drugim zemljama u regionu na putu ka Evropi», rekao je visoki predstavnik i specijalni predstavnik Evropske unije. «Stranke će morati pažljivo razmotriti Izvještaj Direkcije. Osnove za postizanje sporazuma postoje, ukoliko postoji politička volja koju je potrebno pokazati u riješavanju ovog pitanja koje ima ključni značaj za oporavak i normalizaciju Bosne i Hercegovine.»