23.10.2005

Koncept i sadržaj

Druga faza OHR-ove medijske kampanje i kampanje informiranja javnosti započeta 1. travnja 2005. teče zajedno s kampanjom informiranja javnosti koju je pokrenuo EUPM. Cilj kampanje je informirati javnost i policiju o prednostima reforme policije.

Bosni i Hercegovini trenutačno postoji petnaest različitih policijskih organa. Za državu veličine BiH takva organizacija neodrživa je i nelogična u pogledu borbe protiv kriminala. Revizijom policijskog sektora koju je u lipnju 2004. godine provelo Europsko povjerenstvo utvrđeno je da su policijske snage u BiH podijeljene, da imaju previše zaposlenih, te da ne mogu efikasno funkcionirati preko entitetskih i kantonalnih granica. Takvo je mišljenje kasnije potvrdilo i Povjerenstvo za reformu policije u čijem su sastavu radili domaći i međunarodni policijski stručnjaci. Povjerenstvo je trenutačni sustav ocijenilo kao preskup i nedovoljno učinkovit u borbi protiv kriminala. Predložilo je da se brojne policijske snage diljem zemlje organiziraju u jedinstvenu strukturu, gdje će sve nadležnosti za provedbu zakona biti na državnoj razini.

Reforma policije je sredstvo za nadvladavanje sustavnih nedostataka u organizaciji policije u BiH. Njome se osigurava postizanje najboljih primjera iz europske prakse u učinkovitome radu policijskih službi za građane BiH. EU je kazala da je reforma policije uvjet da BiH počne pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju.

U kampanji se naglašava da jedinstvena policijska struktura:

  • osigurava oslobađanje policije od političkog utjecaja;
  • osigurava policajcima i policajkama profesionalnu službu, uz pristup modernoj opremi, odgovarajuće mogućnosti napredovanja u karijeri i bolje plaće, beneficije i obuku;
  • predstavlja uvjet za ulazak u EU;
  • kreirana je na temelju tehničkih kriterija i kriterija za provođenje zakona te ima za cilj učinkovitiju borbu protiv kriminala.

    Ova kampanja informiranja javnosti će se odvijati tijekom travnja i srpnja i činit će je TV spotovi, posteri, novinske obavijesti, radijski džinglovi i radijske emisije (uživo s javljanjem slušatelja u program) organizirane širom BiH.