07.11.2003

Опште информације о кампањи

Да би се осигурао већи ниво транспарентности а повратницима омогућио једноставнији приступ информацијама о процедурама и трошковима поновног прикључења електричне енергије за домаћинства, штампане су брошуре под називом “Како (поново) прикључити електричну енергију?”

Брошуре се односе на подручја рада три електродистрибутивна предузећа на територији Босне и Херцеговине – брошура за ЈП “Електропривреда БиХ”брошура за ЈМДП “Електропривреда Републике Српске” и брошура за ЈП “Електродистрибуција ХЗХБ”. Предузећа су помогла у изради ових брошура тако што су дефинирала садржај текста и појаснила (у неким случајевима чак и измијенила) уобичајене процедуре, што може бити први корак ка усклађивању процедура за поновно прикључење електричне енергије на цијелој територији Босне и Херцеговине.

Грађанима ће бити дистрибуирано 35,500 примјерака ове брошуре и то путем центара за правну помоћ, удружења избјеглица и повратника, невладиних организација, уреда ОХРа као и уреда сва три електродистрибутивна предузећа.