25.09.2019 OHR

Obraćanje prvog zamjenika visokog predstavnika i supervizora za Distrikt Brčko Skupštini Distrikta Brčko

Predsjedniče Kadrić, potpredsjedniče Filipović, hvala vam što ste me pozvali da se obratim uvaženim zastupnicima u Skupštini Distrikta Brčko, kao i, direktnom internet vezom, građanima Distrikta.

Imao sam posebno zadovoljstvo da još od februara dolazim u posjete Distriktu Brčko svakog mjeseca, i kroz to sam upoznao puno izuzetnih ljudi iz ove divne zajednice. Danas vam želim govoriti o Brčkom kakvo bi moglo biti, ustvari, o Brčkom kakvo ljudi ovdje žele, za razliku od Brčkog koje sam upoznao u posljednjih šest mjeseci.

Distrikt se nalazi na strateškom položaju na ključnim saobraćajnim arterijama. On ima jedinstvenu slobodu da sam donosi sopstvene odluke, ima i najveći budžet po glavi stanovnika u Bosni i Hercegovini. Također, vaši građani me redovno podsjećaju na to da je Brčko nekada bilo energičan privredni centar ovog dijela BiH. Ali danas, unatoč činjenici da nema te jedinstvene faktore o kojima sam sada govorio, Bijeljina ima sve veći broj stanovnika i centar grada koji je pun života. Orašje ima krasnu, sređenu obalu rijeke. Za razliku od njih, iz Brčkog – uprkos prednostima – ljudi odlaze, nema energičnog centra grada, nema šetališta uz obalu, a nema ni novih velikih ulaganja u privatni sektor. Lista stvari koje Brčko nema je dugačka.

To nije samo moja percepcija Distrikta Brčko. To je ono što posljednjih šest mjeseci slušam od ljudi, od vlasnika firmi, vjerskih vođa i, u stvari, mnogih od vas koji ste danas ovdje.

Nažalost, nije riječ samo o propuštenim prilikama, riječ je i o tome što težište nije stavljeno na reforme, štaviše, čini se da čak ne postoji ni spremnost za reforme. U posljednjih nekoliko godina, to ne samo da je mnoga od ranijih postignuća Distrikta vratilo na početak nego je, što još više zabrinjava, uništilo osjećaj nade u budućnost među njegovim građanima. Vaši birači, vaši susjedi, vaši prijatelji ne vjeruju više u to da Brčko ima prosperitetnu budućnost. Oni glasaju odlučujući se na odlazak; ljudi odlaze i, što je najtragičnije, mlada generacija u Brčkom u prvim je redovima kada je riječ o napuštanju Distrikta. Zašto se to dešava, kada imamo u vidu sve prednosti koje Distrikt ima?

Mnogi od vas su sa mnom podijelili svoja razmišljanja o tome šta ne funkcionira. Stotine amandmana na budžet koji se usvajaju svake godine motivirani su ličnim interesima, a ne potrebama zajednice. Lična korist smatra se važnijom od javne koristi, a javne institucije povezuju se sa pokroviteljstvom i birokratijom, umjesto da su primjer zapošljavanja na osnovu kvalifikacija i efikasnosti u pružanju usluga.

Zbog toga ljudi odlaze, zbog toga ne dolaze privatni investitori i zbog toga se ništa ne dešava sa donatorskim projektima.

Svi to znamo, razgovarali smo o tome i pojedinačno i na grupnim sastancima. Ono što me je ohrabrilo je vaše verbalno opredjeljenje da se taj negativni trend brzo preokrene kroz zakonodavne mjere koje bi se donijele još ove jeseni, kako bi se ojačala dobra uprava, razvoj infrastrukture i rast privatnog sektora. Te mjere ojačat će političku dinamiku potrebnu da se razvoj Distrikta Brčko što prije okrene ka svjetlijoj budućnosti i te mjere će pokazati da ste dio rješenja.

Dopustite da iznesem rješenja o kojima smo razgovarali, zbog publike koja prati sjednicu, odnosno birača iz ove zajednice koji će svoj sud o vama dati tokom izbora u jesen 2020. godine.

Što se tiče dobre uprave, na prvom mjestu nalazi se novi Zakon o budžetu. Njime će se unaprijediti fiskalna disciplina, transparentnost i odgovornost u trošenju, i na taj način odgovoriti na najčešću i potpuno opravdanu kritiku o nenamjenskom trošenju budžetskih sredstava. Zakon je usvojen na sjednici Vlade 18. septembra i sada čeka na razmatranje ovdje, kako bi se primijenio na izradu budžeta za 2020.

Ukoliko se rad na tome ne bi završio, to bi se moglo protumačiti samo kao nepostojanje volje da se prekine sa netransparentnom budžetskom praksom iz prošlosti.

Sljedeći je novi Zakon o fondacijama i udruženjima, koji ima isti cilj, a to je da osigura transparentnu, pravičnu i zasluženu podršku nevladinom sektoru. Vjerujem u to da su Vlada i Skupština sposobne da ovaj zakon završe i usvoje sa potrebnom efikasnošću.

Projekat modernizacije Luke od ključnog je značaja za razvoj infrastrukture. On će doprinijeti rastu privrede i donijeti nova radna mjesta te omogućiti međunarodnu pomoć za nove infrastrukturne projekte, kao što su vodosnabdijevanje, otpadne vode i upravljanje otpadom, što je od ključne važnosti za unapređenje kvaliteta života u Distriktu.

U stvari, trebalo bi da je modernizacija Luke već završena, budući da je projekat pokrenut prije dvije godine, ali lokalne političke razmirice su ga zaustavile.

Očekivao bih od svih stranaka zastupljenih u ovoj Skupštini – budući da je riječ o projektu od zajedničkog interesa – da rade na nesmetanoj implementaciji projekta modernizacije Luke, kako bi se on završio do kraja 2020. godine, u skladu sa sadašnjim planom. To će uvjeriti i donatore da postoji razlog za njihov angažman u Distriktu. Stvari su jednostavne: projekti idu tamo gdje je napredak moguć.

Još su dva infrastrukturna projekta koja zahtijevaju vaš angažman. Jedan je most Brčko-Gunja, kao transportni koridor i granični prelaz, za koji je potrebno izraditi studiju izvodivosti, kao početnu tačku za njegovu obnovu. Apeliram na Skupštinu da dodijeli sredstva za tu svrhu; imate priliku da iskoristite sopstvene resurse da riješite probleme Distrikta. Drugi je snabdijevanje električnom energijom. Dobra vijest je da se nadamo da će se ugovor o snabdijevanju električnom energijom potpisati prije kraja godine, ali se mora nastaviti rad na iznalaženju dugoročnog rješenja zasnovanog na lokalnoj proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora, poboljšanju energetske efikasnosti zgrada, te drugim mjerama koje će ojačati sigurnost Brčkog kada je riječ o električnoj energiji.

Konačno, rast privatnog sektora od suštinske je važnosti za razvoj i prosperitet Brčkog, što znači da Distrikt mora unaprijediti zakonsku regulativu koja se odnosi na investicije te proces podrške poslovnom sektoru kako bi se ojačalo okruženje koje pogoduje njegovom rastu. Ako se potrebna poboljšanja provedu još ove jeseni, BIMAL će, kao što smo svi čuli od gospodina Studena, realizirati investiciju u Distrikt Brčko u iznosu od pola milijarde KM u periodu od pet godina, a građevinski radovi krenuli bi već na proljeće. To bi donijelo prijeko potrebni poticaj ekonomiji Brčkog, a ne sumnjam da će okruženje koje pogoduje poslovnom sektoru privući i druge privrednike.

U svim ovim naporima, imperativ je tijesna saradnja i koordinacija svih glavnih aktera, bilo unutar Skupštine, Vlade, poslovne zajednice ili nevladinih agencija. Pozivam sve da daju svoj doprinos postizanju ovog cilja.

Mjere koje sam nabrojao pomoći će da se uspostavi dinamika reformi koja će stvoriti okruženje u kojem jedan uspjeh vodi drugome, a od čega koristi ima cijela zajednica.

Dopustite da naglasim da nije pitanje da li Skupština Distrikta ima moć da provede ove reforme, nego da li će Skupština odlučiti da to i uradi.

Kao što sam u posljednjih šest mjeseci govorio zvaničnicima u Distriktu, vlasnicima firmi i građanima, status Distrikta Brčko neće se promijeniti ukoliko ne dođe do kršenja odredbi arbitražne odluke, što je još jednom potvrdio i predsjedavajući arbitar Clint Williamson tokom svoje posjete Brčkom ovog mjeseca.

Ali ono što se može promijeniti jeste kvalitet života u Brčkom, i izbor je vaš – možete još ove jeseni prihvatiti reforme koje sam nabrojao, a koje će za rezultat imati jaku privredu sa dobro plaćenim radnim mjestima u privatnom sektoru, osigurati odličnu infrastrukturu i bogat kulturni, sportski i zabavni život u Distriktu. Ili možete nastaviti sa dosadašnjom praksom koja ne stavlja zajedničke interese na prvo mjesto i koja osigurava još brži odlazak ljudi, uključujući i vašu djecu, koja će morati donijeti odluku o sopstvenoj budućnosti.

Ukoliko vi uradite ono što je na vama, međunarodna zajednica će biti vaš partner, ali djelovati se mora još ove jeseni.

Gospodine predsjedniče, poštovani zastupnici, želim vjerovati da svi dijelimo isti cilj, a to je da jačamo prosperitet Distrikta Brčko i da je put kojim treba krenuti ove jeseni svima nama jasan. I dalje ću dolaziti u Distrikt svakog mjeseca da vidim da li je to zaista tako, i radujem se sljedećem obraćanju na proljeće, kada ću, nadam se, biti u prilici da vam svima čestitam na dobro obavljenom poslu.

Hvala vam.