Политички одјел

Политички одјел ОHR-а даје савјете високом представнику о цивилним аспектима имплеметације мира у Босни и Херцеговини. У тој улози, политички одјел сарађује са великим бројем домаћих и међународних саговорника, укључујући државне, ентитетске и међуресорне институције.

Политички одјел представља централну тачку за координацију процеса креирања међународне политике у БиХ, као и за планирање и имплементацију унутар самог ОHR-а. Овај Одјел је организован у четири одсјека.

Одсјек за стратегију и планирање осигурава високом представнику и његовим замјеницима потребне попратне информације о разним питањима, политичке анализе и савјете о стратешким опцијама. Овај одсјек такође пружа савјете о општој стратегији и проведби стратегије и политике.

Одсјек за органе власти и парламент успоставља везе са државним и ентитетским парламентима и органима власти у БиХ, пратећи законе у процедури од извршних до законодавних органа и лобирајући за законе који се сматрају од одлучујућег значаја за транзицију земље према евроатлантским интеграцијама. Такође, овај одсјек високом представнику осигурава политичку анализу и информативне материјале. Одсјек се састоји од четири мање јединице које се баве различитим питањима: јединица за државне институције, јединица за тијела Федерације БиХ и јединица за институције Републике Српске.

Одсјек за везе са међународном заједницом припрема, заједно са одјелима ОHR-а и другим међународним организацијама, састанке Управног одбора Савјета за имплементацију мира и Одбора шефова међународних организација (који окупља шефове водећих међународних агенција у БиХ). Овај Одсјек такође обезбјеђује потребне везе са овим међународним организацијама. Уз то, овај одсјек организује иностране посјете високог представника те обавља организацију посјета званичника који долазе у БиХ.

Одсјек за политичка/војна питања пружа стратешке савјете о реформи безбједносног сектора високом представнику и његовим замјеницима. Овај Одсјек је одговоран за надзирање два кључна пројекта ОHR -а, реформу одбрамбеног и обавјештајног сектора, као и за пружање политичке и практичне подршке у осигурању реализације ових реформи.

Јединица за економска питања

Јединица за економска питања информише високог представника о дешавањима везаним за функционалност и одрживост дејтонских институција као и питањима дефинисаним у оквиру мандата високог представника и плана 5+2. Јединица за економска питања задржава своју информативну, аналитичку и савјетодавну улогу, те пружа чињеничне, свеобухватне и стратешке информације и подршку високом представнику и Управном одбору Савјета за имплементацију мира.

Савјетодавна јединица за сектор безбједности

Према Анексу 10 Дејтонског мировног споразума, високи представник води Јединицу за савјетодавну подршку у сектору безбједности (SSAU) која има задатак да врши интерне политичке анализе и даје савјете о функционисању дејтонских институција у области војно-политичке проблематике, одбране, обавјештајне дјелатности и јавне безбједности, односно провођења закона. Конкретније, ова Јединица прати стање институционалне стабилности и друге активности у горе поменутим пољима које се могу негативно одразити на политичку климу; осигурава интерне активности особља по ad hoc питањима која захтијевају пажњу високог представника; врши интерне анализе и обрађује информације о озбиљним безбједносним инцидентима који могу подићи политичке тензије или имати негативан утицај на имплементацију Дејтона. У складу са координационом функцијом високог представника, SSAU одржава широку мрежу контаката са релевантним домаћим институцијама и кључним мултилатералним и билатералним агенцијама које су активне у БиХ.

Правни одјел

Основна улога Правног одјела јесте да пружа правне савјете високом представнику, као и различитим одјелима и јединицама ОHR-а, посебно у вези са питањима тумачења Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини те осталим домаћим и међународним правним питањима. Одјел анализира нацрте закона како би се осигурало да буду у складу са уставним оквиром Босне и Херцеговине и модерним европским стандардима и праксом. Као такав игра кључну улогу у пружању правних услуга за све одјеле OHR-а.

Имајући у виду значајну улогу правних и уставних питања у политичком и економском животу Босне и Херцеговине, Одјел често преузима активну улогу у изради нових рјешења. У том смислу, Одјел тијесно сарађује са домаћим институцијама на свим нивоима власти, надгледа правни процес израде закона. Одјел такође подржава друге одјеле OHR-а у имплементацији реформи.

Особље правног Одјела укључује правнике из Босне и Херцеговине као и правнике из других земаља са искуством у грађанском и обичајном праву. У оквиру Правног одјела дјелују: Јединица за грађанско и привредно право, Јединица за јавно и управно право и Јединица за базу података.

Јединица за базу података је задужена за одржавање базе података о правним материјалима, израду периодичних извјештаја о статусу закона чија је израда у току, те одржавање веза са службеним новинама у циљу промовисања благовременог објављивања правних аката, припрему одлука високог представника за објављивање и друга питања.

Канцеларија за односе с медијима

Канцеларија за односе с медијима OHR-а представља политику ОHR-а кроз интервјуе, конференције за медије, саопштења за јавност и новинске чланке, те даје одговоре на питања домаћих и страних медија. Циљ је детаљно информисање јавности како би се успоставило боље разумијевање и подршка мировном процесу, како у Босни и Херцеговини тако и у свијету. Канцеларија  исто тако објављује кључне текстове који се односе на мировни процес, одржава интернет страницу ОHR-а и води јавне информативне кампање како би обавијестили грађане Босне и Херцеговине о њиховим правима, те промовисали помирење, толеранцију, ефикасан рад органа власти и грађанско друштво.

Одјељење за административно-финансијске  послове

Одјељење за административно-финансијске послове и кадровска питања осигурава неопходну инфраструктуру за активности ОHR-а и води политику и поступке руковођења и финансијског пословања ОHR-а у складу са методама које је одобрио Управни одбор Савјета за имплементацију мира. Ово Одјељење обухвата:

  1. Пододјељење за административно руковођење,
  2. Пододјељење за финансијско пословање,
  3. Пододјељење за послове безбједности, и
  4. Пододјељење за кадровска питања.

Пододјељење за административно руковођење се састоји од три службе: логистика, транспорт и информативна технологија.

Пододјељење за финансијско пословање се састоји од три службе: буџетска и програмска контрола, рачуноводство и благајна.

Пододјељење за кадровска питања обухвата кадровску и преводилачку службу.