23.05.2012 OHR

Konferencija za medije nakon sjednice Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira

Visoki predstavnik Valentin Inzko:

Dame i gospodo, hvala Vam što ste došli na ovu konferenciju za medije. Iako su u Communiqueu sadržani dogovoreni stavovi Vijeća za provedbu mira (PIC), htio bih vam dati kratak pregled naših razgovora u protekla dva dana.

Nakon toga ću dati riječ supervizoru za Brčko i mom prvom zamjeniku, Rodu Mooreu, koji će vas informirati o stavovima PIC-a o Brčkom.

Poruka političkim liderima u ovoj zemlji sa ovog sastanka PIC-a može se lako sažeti na sljedeći način; vi ste stvorili priliku, sad je morate iskoristiti.

Dozvolite mi da prvo spomenem pozitivne stvari; izaslanstva su prepoznala značajne pomake u posljednjih 6 mjeseci. I tu je bilo dosta pomaka; konačno je imenovano Vijeće ministara; dva zakona na državnoj razini konačno su usvojena nakon dugog vremena, a tu je i sporazum od 9. ožujka o državnoj i vojnoj imovini. Dr. Lagumdžija mi je kazao da je baš danas na sastanku šestorke ponovno bilo pomaka što se tiče državne i vojne imovine.

Iako su svi ovi pomaci važni, daleko je važnije ono što je omogućilo da do njih dođe – povratak političkom dijalogu i kompromisu. U tom kontekstu, PIC je primijetio da je sastanak lidera od 16. svibnja završen bez dogovora, s nadom da će doći do pomaka ovog mjeseca.

Jasno je da bez novih kompromisa pomaci neće biti mogući, a izgleda da tih pomaka ima i da je kompromis i dijalog moguć. Želim istaknuti da je to bilo mišljenje PIC-a – da se na tom putu nastavi, da se nastavi na putu domaće odgovornosti i domaćih napredaka.

Dakle, iako dogovor od 9. ožujka veoma ohrabruje, PIC je ipak pokazao razočaranje sporošću kojom se on implementira, imajući u vidu da se radi o 100% domaćem dogovoru i da nema nekih drugih faktora.

U protekla dva dana, delegacije PIC-a su razgovarale o tome kako podržati pomake do kojih je došlo.

Unutar PIC-a prevladao je jasan stav da delegacije žele da stranački lideri podržavaju institucije tako da one daju više rezultata, posebice na državnoj razini.

Upravni odbor PIC-a izražava posebnu osjetljivost glede izbora u Srebrenici zbog genocida koji je tamo počinjen.

Izaslanstva su jasno istaknula da očekuju od svih lidera i izabranih organa vlasti da izbjegavaju provokacije i da umjesto toga podrže pomirenje i ekonomski razvoj, a kandidati na lokalnim izborima trebaju izbjegavati davanje huškačkih izjava. Genocid i drugi ratni zločini ne mogu se poricati. Upravni odbor PIC-a i dalje je u potpunosti opredijeljen da osigura neometano funkcioniranje Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari, kao i da osigura da se obilježavaju obljetnice sjećanja na žrtve.

Ovdje moram spomenuti da je tursko izaslanstvo u PIC-u tražilo korištenje bonskih ovlasti za promjene u Izbornom zakonu. Uzimajući u obzir dugoročne implikacije genocida počinjenog 1995. godine, Turska je nastavila pozivati Upravni odbor PIC-a da potiče i podržava visokog predstavnika da iskoristi svoje ovlasti u slučaju da lokalni političari ne budu u stanju postići koncenzus u svezi sa izmjenama Izbornog zakona za Srebrenicu kako bi se omogućilo da birači registrirani 1991. godine mogu sudjelovati u izborima, kao što je bio slučaj 2008. godine.

Međunarodnoj zajednici je jasno da će druga polovica 2012. godine biti iznimno važan period ukoliko Bosna i Hercegovina želi praviti dalje pomake kako bi postala mirna, održiva država, koja je trajno na putu europske integracije.

Dozvolite da sada dam riječ supervizoru za Brčko, koji će vas informirati o odluci za Brčko.

 

Prvi zamjenik visokog predstavnika Roderick Moore:

Dame i gospodo,

Visoki predstavnik je upravo prezentirao glavne zaključke sa sjednice Vijeća za provedbu mira. Želio bih vam detaljnije pojasniti odluku vezanu za Brčko, u svojstvu supervizora za Brčko.

Uz potporu Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (PIC), sa jednom iznimkom, danas sam donio odluku da ću suspendirati svoje dužnosti supervizora za Brčko.

Dozvolite mi da pojasnim što to znači u praksi:

  • Ured za provođenje konačne odluke o Brčkom se zatvara. Zatvaranje će biti izvršeno najkasnije do 31.08.2012.
  • Suspendiram svoje dužnosti kao supervizor, a nadležnost za Brčko bit će sada više nego ikad čvrsto u rukama lokalnih organa vlasti i građana Brčkog.
  • Supervizor će međutim i dalje nastaviti da postoji kao pravni subjekt sa svim ovlastima. Tribunal za Brčko nastavit će da postoji.
  • Supervizor će i dalje biti nadležan da izvijesti Tribunal kad budu ispunjeni uvjeti za njegovo zatvaranje, kao što je to definirano Konačnom odlukom. Do tada će Tribunal zadržati svoju jurisdikciju i nastaviti izvršavati svoj mandat i još uvijek može izmijeniti Konačnu odluku u slučaju ozbiljnog kršenja gore navedenog od strane bilo kojeg od entiteta na način da stave dio ili čitav disktrikt pod isključivu nadležnost jednog entiteta. Ne očekujemo da će to biti potrebno, ali ne treba biti nikakvih sumnji da će Tribunal ostati mehanizam koji međunarodna zajednica u potpunosti podržava.

Možda bi najbolja metafora današnje odluke, koju mogu razumjeti obični ljudi, bila metafora o „zamrzavanju“.

Ono što je od mene u suštini zatražio Upravni odbor PIC-a je da „zamrznem“ mandat supervizora za Brčko, a ne da ga okončam.

Ova odluka ima povijesni značaj za Brčko i za Bosnu i Hercegovinu i predstavlja priznanje ogromnog napretka koji su građani Brčkog postigli u ponovnoj izgradnji svoje lokalne zajednice.

Odluka o zatvaranju Ureda supervizora u Brčkom i suspenziji supervizije temelji se na impresivnim rezultatima koji su postignuti zahvaljujući građanima i institucijama Brčkog tijekom proteklih petnaest godina. To uključuje i uspostavljanje multietničkih institucija, visoku stopu povratka izbjeglica, integrirani sustav obrazovanja i uspostavljanje temelja za potpunu reintegraciju lokalne društvene zajednice u Brčkom ubuduće.

Siguran sam da govorim u ime građana i vlasti Brčko Distrikta i da mogu iskoristiti ovu prigodu da zahvalim svojim prethodnicima i zaposlenicima OHR-ovog ureda u Brčkom na njihovoj požrtvovnosti i napornom radu tijekom proteklih 15 godina. Napredak koji je postignut u Brčkom bez njih ne bi bio moguć.

***

Stav Turske je da je zadržavanje režima supervizije u Brčkom, do ispunjenja potrebnih uvjeta, od vitalne važnosti za jedinstvo i stabilnost BiH, te se zbog navedenog protivi odluci o suspenziji supervizije.

Današnja odluka je rezultat dugotrajnog procesa razmatranja situacije na razini Upravnog odbora PIC-a, u koji su putem izravnih konzultacija bili uključeni predstavnici Bosne i Hercegovine, oba entiteta i Brčko Distrikta.

Na temelju tog procesa, međunarodna zajednica je uvjerena da lokalne vlasti imaju institucionalne kapacitete i političku volju da rade u službi građana Brčkog.

Današnja odluka nije donesena jer su svi problemi u Brčkom riješeni.

Brčko, kao i ostatak Bosne i Hercegovine, ima velike probleme sa kriminalom, korupcijom i neefikasnošću administracije. Potrebno je poduzeti značajne inicijative da bi došlo do daljnjih strateških poboljšanja u poslovnom okruženju u Brčkom i kako bi se privukla ulaganja i otvorila radna mjesta.

* * *

Građani Brčkog mogu i dalje računati na aktivnu potporu međunarodne zajednice.

Međunarodna zajednica ostaje u potpunosti opredijeljena da pomaže Distriktu Brčko. Nastavit ćemo i dalje pomagati Distriktu Brčko da sudjeluje u aktivnostima BiH na punoj europskoj i euro-atlantskoj integraciji.

Upravni odbor PIC-a bit će uključen u praćenje i osiguravanje razvoja u Brčkom.

OESS i EUFOR bit će i dalje prisutni na terenu u Brčkom.

Pored toga, Delegacija Europske unije otvorit će ured u Distriktu u narednim mjesecima.

OHR će također nastaviti pratiti razvoj događaja u Brčkom, kao što to činimo diljem zemlje.

Hvala.