23.05.2012 OHR

Konferencija za medije nakon sjednice Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira

Visoki predstavnik Valentin Inzko:

Dame i gospodo, hvala Vam što ste došli na ovu press konferenciju. Iako su u Komunikeu sadržani dogovoreni stavovi Vijeća za provedbu mira (PIC), htio bih vam dati kratak pregled naših razgovora u protekla dva dana.

Nakon toga ću dati riječ supervizoru za Brčko i mom prvom zamjeniku, Rodu Mooreu, koji će vas informirati o stavovima PIC-a o Brčkom.

Poruka političkim liderima u ovoj zemlji sa ovog sastanka PIC-a može se lako sažeti na slijedeći način; vi ste stvorili priliku, sada je morate iskoristiti.

Dozvolite mi da prvo spomenem pozitivne stvari; delegacije su prepoznale značajne pomake u prošlihposljednjih 6 mjeseci. I tu je bilo dosta pomaka; konačno je imenovano Vijeće ministara; dva zakona na državnom nivou konačno su usvojena nakon dugog vremena, a tu je i sporazum od 9. marta o državnoj i vojnoj imovini. Dr. Lagumdžija mi je rekao da je baš danas bilo na sastanku šestorke opet pomaka što se tiče državne i vojne imovine.

Iako su svi ovi pomaci važni, daleko je važnije ono što je omogućilo da do njih dođe – povratak političkom dijalogu i kompromisu. U tom kontekstu, PIC je primijetio da je sastanak lidera od 16. maja završen bez dogovora, sa nadom da će doći do pomaka ovog mjeseca.

Jasno je da bez novih kompromisa pomaci neće biti mogući, a izgleda da tih pomaka ima i da je kompromis i dijalog moguć. Želim da naglasim da je to bilo mišljenje PIC-a – da se na tom putu nastavi, da se nastavi na putu domaće odgovornosti i domaćih napredaka.

Dakle, iako dogovor od 9. marta veoma ohrabruje, PIC je ipak pokazao razočarenje sporošću kojom se on implementira, imajući u vidu da se radi o 100% domaćem dogovoru i da nema nekih drugih faktora.

U protekla dva dana, delegacije PIC-a su razgovarale o tome kako podržati pomake do kojih je došlo.

Unutar PIC-a preovladao je jasan stav da delegacije žele da stranački lideri podržavaju institucije tako da one daju više rezultata, posebno na državnom nivou.

Upravni odbor PIC-a izražava posebnu osjetljivost u pogledu izbora u Srebrenici zbog genocida koji je tamo počinjen.

Delegacije su jasno naglasile da očekuju od svih lidera i izabranih organa vlasti da izbjegavaju provokacije i da umjesto toga podrže pomirenje i ekonomski razvoj, a kandidati na lokalnim izborima treba da izbjegavaju davanje huškačkih izjava. Genocid i drugi ratni zločini ne mogu se poricati. Upravni odbor PIC-a i dalje je u potpunosti opredijeljen da osigura neometano funkcioniranje Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari, kao i da osigura da se obilježavaju godišnjice sjećanja na žrtve.

Ovdje moram spomenuti da je turska delegacija u PIC-u tražila korištenje bonskih ovlasti za promjene u Izbornom zakonu. Uzimajući u obzir dugoročne implikacije genocida počinjenog 1995. godine, Turska je nastavila pozivati Upravni odbor PIC-a da podstiče i podržava visokog predstavnika da iskoristi svoje ovlasti u slučaju da lokalni političari ne budu u stanju postići konsenzus u vezi sa izmjenama Izbornog zakona za Srebrenicu kako bi se omogućilo da birači registrirani 1991. godine mogu učestvovati u izborima, kao što je bio slučaj 2008. godine.

Međunarodnoj zajednici je jasno da će druga polovina 2012. godine biti iznimno važan period ukoliko Bosna i Hercegovina želi praviti dalje pomake kako bi postala mirna, održiva država, koja je trajno na putu evropske integracije.

Dozvolite da sada dam riječ supervizoru za Brčko, koji će vas informirati o odluci za Brčko.

 

Prvi zamjenik visokog predstavnika Roderick Moore:

Dame i gospodo,

Visoki predstavnik je upravo prezentirao glavne zaključke sa sjednice Vijeća za provedbu mira. Želio bih vam detaljnije objasniti odluku vezanu za Brčko, u svojstvu supervizora za Brčko.

Uz podršku Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (PIC), sa jednim izuzetkom, danas sam donio odluku da ću suspendovati svoje funkcije supervizora za Brčko.

Dozvolite mi da objasnim šta to znači u praksi:

  • Ured za provođenje konačne odluke o Brčkom se zatvara. Zatvaranje će biti izvršeno najkasnije do 31.08.2012.
  • Suspendujem svoje funkcije kao supervizor, a nadležnost za Brčko će sada više nego ikada biti čvrsto u rukama lokalnih organa vlasti i građana Brčkog.
  • Supervizor će međutim i dalje nastaviti da postoji kao pravni subjekt sa svim ovlaštenjima. Tribunal za Brčko će nastaviti da postoji.
  • Supervizor će i dalje biti nadležan da obavijesti Tribunal kad budu ispunjeni uslovi za njegovo zatvaranje, kao što je to definirano Konačnom odlukom. Do tada će Tribunal zadržati svoju jurisdikciju i nastaviti da izvršava svoj mandat i još uvijek može izmijeniti Konačnu odluku u slučaju ozbiljnog kršenja gore navedenog od strane bilo kojeg od entiteta na način da stave dio ili čitav disktrikt pod isključivu nadležnost jednog entiteta. Ne očekujemo da će to biti potrebno, ali ne treba biti nikakvih sumnji da će Tribunal ostati mehanizam koji međunarodna zajednica u potpunosti podržava.

Možda bi najbolja metafora današnje odluke, koju mogu razumjeti obični ljudi, bila metafora o „zamrzavanju“.

Ono što je od mene u suštini zatražio Upravni odbor PIC-a je da „zamrznem“ mandat supervizora za Brčko, a ne da ga okončam.

Ova odluka ima istorijski značaj za Brčko i za Bosnu i Hercegovinu i predstavlja priznanje ogromnog napretka koji su građani Brčkog postigli u ponovnoj izgradnji svoje lokalne zajednice.

Odluka o zatvaranju Ureda supervizora u Brčkom i suspenziji supervizije zasniva se na impresivnim rezultatima koji su postignuti zahvaljujući građanima i institucijama Brčkog tokom proteklih petnaest godina. To uključuje i uspostavljanje multietničkih institucija, visoku stopu povratka izbjeglica, integrirani sistem obrazovanja i uspostavljanje temelja za potpunu reintegraciju lokalne društvene zajednice u Brčkom ubuduće.

Siguran sam da govorim u ime građana i vlasti Brčko Distrikta i da mogu iskoristiti ovu priliku da zahvalim mojim prethodnicima i zaposlenicima OHR-ovog ureda u Brčkom na njihovoj požrtvovanosti i napornom radu tokom proteklih 15 godina. Napredak koji je postignut u Brčkom bez njih ne bi bio moguć.

***

Stav Turske je da je zadržavanje režima supervizije u Brčkom, do ispunjenja potrebnih uvjeta, od vitalne važnosti za jedinstvo i stabilnost BiH te se zbog navedenog protivi odluci o suspenziji supervizije.

Današnja odluka je rezultat dugotrajnog procesa razmatranja situacije na nivou Upravnog odbora PIC-a, u koji su putem direktnih konsultacija bili uključeni predstavnici Bosne i Hercegovine, oba entiteta i Brčko Distrikta.

Na osnovu tog procesa, međunarodna zajednica je uvjerena da lokalne vlasti imaju institucionalne kapacitete i političku volju da rade u službi građana Brčkog.

Današnja odluka nije donesena jer su svi problemi u Brčkom riješeni.  

Brčko, kao i ostatak Bosne i Hercegovine, ima velike probleme sa kriminalom, korupcijom i neefikasnošću administracije. Potrebno je poduzeti značajne inicijative da bi došlo do daljnjih strateških poboljšanja u poslovnom okruženju u Brčkom i kako bi se privukla ulaganja i otvorila radna mjesta.

* * *

Građani Brčkog mogu i dalje računati na aktivnu podršku  međunarodne zajednice.

Međunarodna zajednica ostaje u potpunosti opredijeljena da pomaže Distriktu Brčko. Nastavit ćemo da i dalje pomažemo Distriktu Brčko da učestvuje u aktivnostima BiH na punoj evropskoj i evroatlantskoj integraciji. 

Upravni odbor PIC-a će biti uključen u praćenje i osiguravanje razvoja u Brčkom.

OSCE i EUFOR će i dalje biti prisutni na terenu u Brčkom.

Pored toga, Delegacija Evropske unije će otvoriti ured u Distriktu u narednim mjesecima.

OHR će takođe nastaviti da prati razvoj događaja u Brčkom, kao što to činimo  širom zemlje.

Hvala.