05.12.2013 PIC SB

Komunike Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira (PIC) sastao se na nivou političkih direktora u Sarajevu 4. i 5. decembra 2013. godine.

Upravni odbor PIC-a izrazio je zabrinutost u vezi s kontinuiranim izostankom pomaka u realizaciji programa 5+2 i podvukao je potrebu da se taj program u potpunosti realizira, što je uslov za zatvaranje OHR-a. U skladu sa svojim prethodnim Komunikeom, Upravni odbor pozvao je nadležne vlasti u BiH da preduzmu potrebne korake u rješavanju neriješenih pitanja.

Upravni odbor je izrazio sve veću zabrinutost zbog neodgovarajućeg nivoa napretka na planu reformi, što je rezultiralo time da zemlja još više zaostaje za drugim državama u regionu, posebno u smislu daljnjeg napredovanja na svom evropskom putu. Upravni odbor PIC-a je ponovio da politički lideri i institucije moraju u prvi plan staviti interese i prava građana tako što će konačno i hitno postići dogovor o implementaciji presude u predmetu Sejdić-Finci. Implementacija presude u predmetu Sejdić-Finci obaveza je za BiH kao članicu Vijeća Evrope. Kao što je više puta naglasila Evropska unija, BiH mora izvršiti svoje obaveze prema SSP-u/Privremenom sporazumu.

Mora prestati tendencija da politički obziri i vlastiti interes budu važniji od vladavine zakona. To uključuje potrebu poštivanja ustavnih i drugih odredbi Općeg okvirnog sporazuma za mir. Važno je podvući da su odluke Ustavnog suda BiH konačne i obvezujuće i moraju se provoditi. Posebno je hitan zahtjev za izmjenom člana 9.3 Izbornog zakona BiH tako da se mogu održati opći izbori u oktobru 2014. godine. Biračima se bez odlaganja mora omogućiti da uživaju najosnovnije pravo da biraju svoje zvaničnike. Upravni odbor PIC-a upozorio je da se ova i druge izmjene Izbornog zakona BiH moraju provesti što je prije moguće i u punoj koordinaciji sa Centralnom izbornom komisijom kako bi se osiguralo da Izborna komisija može provesti izbore prema planu.

U tom kontekstu, Upravni odbor je izrazio razočaranost zbog konstantnog neuspjeha relevantnih političkih stranaka i institucija da ispune svoje obaveze na implementaciji presude Ustavnog suda BiH o izbornom sistemu za Mostar. Upravni odbor PIC-a je podvukao da se lokalni izbori za Mostar trebaju održati najkasnije do oktobra 2014. godine. On je također naglasio da će svaka stranka koja se iskreno ne angažira u procesu traženja rješenja snositi punu odgovornost za stalno negiranje osnovnih prava građanima Mostara. Upravni odbor PIC-a je ponovo potvrdio, u skladu s onim što su se i same stranke usuglasile prošle godine, da je ključni princip da Mostar ostaje jedinstvena, koherentna, multietnička općina s izvjesnim nivoom lokalne uprave/administracije ispod nivoa grada.

Upravni odbor još je jednom ponovio svoju punu podršku nezavisnom, efikasnom, nepristrasnom i profesionalnom pravosudnom sistemu na svim nivoima u BiH i osudio pokušaje vršenja političkog pritiska i utjecaja na ove institucije. Provedba odluke Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Maktouf/Damjanović trebala bi slijediti ove principe i ne bi se trebala zloupotrebljavati u političke svrhe. Upravni odbor je još jednom naglasio da pravda i odgovornost za ratne zločine i genocid predstavljaju osnovne elemente procesa pomirenja za žrtve i narode u BiH. Upravni odbor je naglasio značaj Strukturiranog dijaloga o pravdi između BiH i EU kao foruma za dogovore o daljnjim mjerama usmjerenim na jačanje pravosudnih institucija u BiH. Upravni odbor je posebno zabrinut zbog neprekidnih napora usmjerenih na ugrožavanje autoriteta državnih pravosudnih institucija.

Upravni odbor je pozdravio proces popisivanja na terenu, koji je općenito protekao bez problema, u okviru prvog popisa stanovništva u BiH nakon 1991. godine. U pogledu budućih aktivnosti, Upravni odbor je pozvao vlasti i političke stranke da rezultate popisa iskoriste za razvijanje stabilne socijalno-ekonomske politike, te da ih ne zloupotrebljavaju u svrhu promoviranja razlika.

Upravni odbor je pozvao vlasti u Federaciji da udvostruče svoje napore tokom preostalog dijela mandata kako bi osigurali efikasno funkcioniranje institucija. Upravni odbor je zahvalio OHR-u na posredovanju u ovom pitanju i ponovo pozvao vlasti u Federaciji da poduzmu sve potrebne mjere kako bi Ustavni sud Federacije BiH, uključujući i Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa, mogao izvršavati sve svoje nadležnosti. Upravni odbor je također pozvao vlasti u Federaciji da usvoje izmjene i dopune Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima kako bi osigurali institucionalnu stabilnost u Federaciji putem održavanja kontinuiteta funkcija i osiguranja mehanizama za rješavanje blokada u procesu imenovanja. Upravni odbor je također pozvao Parlament Federacije da usvoji Zakon o unutrašnjim poslovima Federacije s potrebnim izmjenama i dopunama kako bi se osigurala nezavisnost policije, uključujući i budžetsku samostalnost, i suglasio se da bi usvajanje usklađenih zakona o unutrašnjim poslovima na nivou Kantona dodatno promoviralo razvoj nezavisnog i profesionalnog rada policije.

Upravni odbor je pozdravio odluku Parlamenta Federacije BiH da nastavi s inicijativom za reformu Ustava Federacije BiH tako da ovaj entitet postane funkcionalniji, ekonomičniji i da spremno reagira. Upravni odbor je pozvao Parlament Federacije BiH i sve relevantne stranke da se proaktivno angažiraju u konstruktivnom dijalogu o ovom pitanju kako bi se što prije načinio konkretan napredak.

Upravni odbor je naglasio značaj obrazovanja za pomirenje i uzajamno razumijevanje u BiH kao osnove za održiv mir i stabilnost. U tom pogledu, Upravni odbor je istaknuo hitnu potrebu da nadležne vlasti na svim nivoima na cijelom području BiH krenu odlučno s reformom obrazovanja sa ciljem poboljšanja obrazovnih standarda, zasnovanih na principima nediskriminacije, nesegregacije i inkluzivnosti. Upravni odbor poziva Konferenciju ministara obrazovanja da preuzme aktivniju ulogu i da sačini koherentniji zakonski okvir u oblasti obrazovanja na cijelom području BiH, uključujući veće približavanje nastavnih planova i programa. Članovi Upravnog odbora će nastaviti pružati pomoć u cilju poboljšanja cjelokupnog obrazovnog okruženja. Šef Misije OSCE-a u BiH je izvijestio Upravni odbor o nastojanjima da se domaćim akterima pomogne u rješavanju situacije u Konjević Polju.

Članice NATO-a u Vijeću za provedbu mira i Japan su također pozvali relevantne vlasti da dokažu opredijeljenost zemlje ka evroatlantskim integracijama time što će brzo djelovati u cilju ispunjenja neophodnih mjera koje će omogućiti knjiženje perspektivne vojne imovine, uz potpuno poštivanje odluke Ustavnog suda. Isuviše mnogo vremena je već izgubljeno od kada je BiH data prilika da se potpuno uključi u Akcioni plan za članstvo u NATO-u prije više od tri godine.

Upravni odbor PIC-a podsjetio je vlasti u BiH na njihove obaveze da ispoštuju međunarodne standarde slobode medija i da se uzdrže od pokušaja zastrašivanja medija, istaknuvši važnu ulogu koju u tom smislu igra Javni radio-televizijski sistem (Public Broadcasting System – PBS). Upravni odbor PIC-a pozvao je nadležne organe da dovedu do kraja uspostavu Javnog radio-televizijskog sistema, osiguraju njegovo adekvatno financiranje u skladu sa zakonodavstvom na državnom nivou i da ubrzaju digitalizaciju. Javni radio-televizijski sistem treba biti u potpunosti opredijeljen za unapređenje pomirenja u BiH i uzdržati se od korištenja huškačke retorike. Upravni odbor PIC-a također je pozvao entitete da osiguraju da njihovi zakoni budu u potpunosti usklađeni s državnim Zakonom o Javnom radio-televizijskom sistemu.

Upravni odbor PIC-a strogo osuđuje pokušaje i izjave koje vode ka podjelama, a čiji je cilj osporavanje teritorijalnog integriteta zemlje, kao i ugrožavanje ključnih institucija BiH i nadležnosti na državnom nivou. Upravni odbor PIC-a pozvao je sve strane da izbjegavaju korištenje huškačke političke retorike.

Podsjećajući na svoje ranije komunikee i deklaracije, Upravni odbor PIC-a naglasio je svoje neupitno opredjeljenje za teritorijalni integritet i suverenitet BiH. Upravni odbor PIC-a ponovio je punu podršku visokom predstavniku, koji će i dalje osiguravati puno poštivanje Općeg okvirnog sporazuma za mir (General Framework Agreement for Peace – GFAP) i obavljati svoj mandat, koji ostaje nepromijenjen, u skladu s Aneksom 10 i relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a. Upravni odbor PIC-a podsjetio je sve strane na njihovu obavezu da u potpunosti poštuju Opći okvirni sporazum za mir, sve njegove anekse i odluke visokog predstavnika. Upravni odbor PIC-a je naglasio da međunarodna zajednica zadržava potrebne instrumente za osiguranje poštivanja Daytonskog mirovnog sporazuma.

Podsjećajući na svoje komunikee od 7. maja 2002. i 31. jula 2002. godine, Upravni odbor PIC-a potvrđuje da sva rezervirana sredstva za neraspodijeljene i nenaplaćene prihode jesu i ostaju opravdani troškovi OHR-a. Pozivamo sve neplatiše da uplate svoje doprinose.

Upravni odbor PIC-a održat će sljedeći sastanak 21. i 22. maja 2014. u Sarajevu.