04.12.2019 UO Vijeća za provedbu mira

Komunike Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira*

Politički direktori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (Peace Implementation Council – PIC) sastali su se u Sarajevu 3. i 4. prosinca kako bi razmotrili stanje provedbe Općeg okvirnog sporazuma za mir, koji i dalje predstavlja temelj za stabilnu, sigurnu i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu (BiH). Upravni odbor PIC-a podsjetio je sve strane na obvezu da u potpunosti poštuju Mirovni sporazum, sve njegove anekse i odluke visokog predstavnika. On je još jednom potvrdio svoje neupitno opredjeljenje za teritorijalni integritet i temeljnu strukturu BiH kao jedinstvene i suverene države, koja se sastoji od dva entiteta. Upravni odbor ponovio je da entiteti nemaju pravo na odcjepljenje od BiH i da oni pravno postoje samo na osnovu Ustava BiH. Upravni odbor je podsjetio vlasti u BiH da je Ustav BiH sastavni dio Općeg okvirnog sporazuma za mir i da su odluke Ustavnog suda BiH konačne i obvezujuće i moraju se provoditi. Upravni odbor je još jednom potvrdio svoju punu potporu visokom predstavniku u osiguranju punog poštivanja Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH i provedbi njegovog mandata u skladu sa Aneksom 10 i relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a, što ostaje nepromijenjeno. Upravni odbor je podvukao da međunarodna zajednica i dalje zadržava potrebne instrumente za osiguranje provedbe Općeg okvirnog sporazuma za mir. Naglasio je potrebu za punu provedbu programa 5+2, što je i dalje uvjet za zatvaranje Ureda visokog predstavnika.

Upravni odbor PIC-a pozdravio je imenovanje novog predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, kao i odluku Predsjedništva BiH u pogledu podnošenja Programa reformi Bosne i Hercegovine NATO-u. Upravni odbor PIC-a očekuje da će, sa deblokiranjem formiranja Vijeća ministara BiH, i Parlamentarna skupština BiH početi sa radom, čime će se ubrzati tempo reformi, uključujući ključne reforme, nakon čega će EU donijeti odluku o narednim koracima Bosne i Hercegovine.

Upravni odbor PIC-a konstatirao je neka pozitivna događanja u Bosni i Hercegovini, kao što su napori Vlade Kantona Sarajevo da unaprijedi transparentnost svoga rada i usluga te je pozdravio njen fokus na unapređenju kvaliteta života građana u ovom kantonu. Nadalje, Upravni odbor PIC-a pohvalio je organe Kantona Sarajevo za osiguranje mirnog okružja za vrijeme održavanja Povorke ponosa, kao izraz tolerancije i potpore ljudskim pravima.

Upravni odbor PIC-a također se sastao s gradonačelnicima i načelnicima Gradačca, Gradiške, Tešnja, Teslića i Tomislavgrada te predsjednicima Saveza općina i gradova FBiH i RS, koji su predočili primjere dobre prakse na općinskoj razini. Upravni odbor PIC-a pozdravio je fokusiranost gradonačelnika i načelnika na poboljšanje kvalitete života građana kroz dobru praksu i suradnju između općina širom zemlje. Upravni odbor PIC-a sa zadovoljstvom je konstatirao da gradonačelnici i načelnici surađuju neovisno od etničkih, administrativnih i političkih linija razgraničenja, kako bi jedni od drugih naučili kako odgovoriti na potrebe njihovih zajednica. Upravni odbor PIC-a poziva sve čelnike da slijede put napretka i pomirenja.

Upravni odbor PIC-a konkretno se pozvao na odredbe Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH prema kojem entiteti imaju obvezu izvršiti odluke institucija BiH i pružiti neophodnu potporu vlastima kako bi im se omogućilo da izvršavaju međunarodne obveze BiH. Funkcionalnost institucija na državnoj razini treba jačati, a ne podrivati. U tom pogledu, Upravni odbor PIC-a podsjetio je na svoju izjavu od 13. studenoga koja se odnosi na Zaključke NSRS. Interesi svih razina vlasti najbolje se ostvaruju ne poništavanjem suštinskih reformi, nego provedbom reformi koje su okrenute budućnosti, koje podržavaju i jačaju sigurnost, stabilnost i prosperitet BiH, i unapređuju odgovornost domaćih institucija. Zaključak kojim se želi kriminalizirati kršenje stavova NSRS protivan je osnovnim standardima demokracije jer vrši ekstremni pritisak na zvaničnike koji dolaze sa teritorije RS i predstavlja izravan udar na autonomiju i neovisnost zvaničnika na državnoj razini, što je protivno Ustavu BiH.

Upravni odbor PIC-a razmotrio je i upravljanje migracijama i sigurnošću granica, kao isključivih nadležnosti države, iz institucionalne perspektive u prisustvu ravnatelja Granične policije BiH i Službe za strance BiH, i podvukao potrebu za pružanjem potpore organima na državnoj razini u vršenju njihovih dužnosti. Upravni odbor PIC-a naglasio je potrebu za jačom suradnjom između svih razina vlasti u BiH, uključujući i raspodjelu tereta prihvata migranata. On je pozvao političke lidere da preuzmu odgovornost i osiguraju dovoljna proračunska sredstva i instrumente kako bi se državnim agencijama pomoglo unaprijediti učinkovitost u rješavanju problema u vezi s migrantima, uključujući i upravljanje granicom.

Upravni odbor PIC-a izrazio je žaljenje zbog činjenice da nakon sastanka održanog u lipnju 2019. godine nije bilo značajnog napretka u rješavanju konkretnih pitanja. Upravni odbor PIC-a poziva političke i institucionalne lidere na odgovarajućim razinama vlasti da se posebno fokusiraju na sljedeće:

  • Žurno završiti proces formiranja vlasti na svim razinama, uzimajući u obzir domaće i međunarodne reformske obveze BiH te stavljajući interese građana na prvo mjesto.
  • Dokazati iskazano opredjeljenje za integraciju u EU rješavanjem 14 ključnih prioriteta koje je Europska komisija navela u svom Mišljenju o aplikaciji BiH za članstvo u EU te provedbom reformi u oblasti vladavine prava, temeljnih prava, javne uprave, kao i demokracije i funkcionalnosti.
  • Osigurati usvajanje socioekonomskih reformi na državnoj razini te njihovu punu i učinkovitu provedbu.
  • Omogućiti građanima Mostara glasovanje na lokalnim izborima 2020. godine tako što će se izborna blokada u Mostaru riješiti kroz politički proces koji nije uvjetovan drugim izbornim pitanjima, čime će se provesti odluka Europskog suda za ljudska prava u predmetu Baralija. Mostar mora ostati jedinstven grad.
  • Provesti presudu iz predmeta Sejdić-Finci, koja je i dalje neprovedena gotovo deset godina nakon njenog donošenja, kao i srodne odluke Europskog suda za ljudska prava. Suzdržati se od poduzimanja zakonodavnih i političkih koraka koji bi još više otežali provedbu ovih odluka.
  • Značajno ojačati napore na unapređenju vjerodostojnosti i transparentnosti izbornog procesa provedbom temeljitih promjena u izbornom zakonodavstvu koje su preporučili ODIHR i Skupina zemalja za borbu protiv korupcije (Group of States against Corruption – GRECO) te žurno usvojiti te izmjene kako bi se osiguralo da se mogu blagovremeno primijeniti već na lokalne izbore 2020. godine.
  • Osigurati neometano financiranje, a samim tim i funkcioniranje institucija na državnoj razini te brzo usvojiti državni proračun za 2020. godinu, koji će uzeti u obzir objektivne potrebe institucija na državnoj razini i omogućiti im da u potpunosti izvršavaju svoje ustavne i zakonske obveze.

Upravni odbor PIC-a održat će naredni sastanak 2. i 3. lipnja 2020. godine.


* Ruska Federacija se ne slaže s ovim komunikeom.