IMG_0615
08.06.2016 UO Vijeća za provedbu mira

Komunike Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira

Politički direktori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (Peace Implementation Council – PIC) sastali su se u Sarajevu 7. i 8. lipnja 2016. kako bi razmotrili proces provedbe Općeg okvirnog sporazuma za mir, koji ostaje osnova za stabilnu, sigurnu i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu (BiH). Upravni odbor PIC-a podsjetio je sve strane na obvezu da u potpunosti poštuju Opći okvirni sporazum za mir, sve njegove anekse i odluke visokog predstavnika. Ponovno je potvrdio svoju neupitnu opredijeljenost za teritorijalni integritet i temeljnu strukturu BiH kao jedinstvene, suverene države koja se sastoji od dva entiteta. Upravni odbor PIC-a još jednom je istaknuo da entiteti nemaju pravo na odcjepljenje od BiH i da zakonski postoje samo na osnovu Ustava BiH. Upravni odbor PIC-a podsjetio je vlasti u BiH da je Ustav BiH sastavni dio Općeg okvirnog sporazuma za mir i da su odluke Ustavnog suda BiH konačne i obvezujuće te da se moraju provoditi. Upravni odbor PIC-a još jednom je izrazio punu podršku visokom predstavniku za osiguravanje potpunog poštivanja Općeg okvirnog sporazuma za mir i vršenje mandata iz Aneksa 10 i relevantnih rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a, koji ostaje nepromijenjen. Podvukao je da međunarodna zajednica zadržava potrebne instrumente za provedbu Općeg okvirnog sporazuma za mir. Upravni odbor PIC-a istaknuo je potrebu za punom provedbom programa 5+2, koji je i dalje neophodan preduvjet za zatvaranje Ureda visokog predstavnika.

Upravni odbor PIC-a razmotrio je razvoj situacije u BiH od posljednjeg sastanka u prosincu 2015. te posebno konstatirao sljedeće:

Upravni odbor PIC-a je naglasio značaj težnji BiH ka članstvu u EU izraženih u aplikaciji BiH za članstvo u Europskoj uniji. Upravni odbor PIC-a pozvao je lidere BiH da nastave s potrebnim reformama: socijalno-ekonomskim, u oblasti vladavine prava, pravosuđa i javne uprave, što bi trebalo provoditi u skladu sa zahtjevima građana i u suradnji s institucijama i civilnim društvom. Ove reforme bi omogućile, između ostalog, da BiH zadrži pozitivan trend i napreduje na putu ka EU, sukladno Izjavi o opredijeljenosti za integraciju u EU, koju su potpisali lideri BiH.

Upravni odbor PIC-a je pozdravio uspješne pregovore između MMF-a i vlasti BiH o dogovoru da se, uz prethodnu suglasnost Izvršnog odbora MMF-a, pokrene ekonomski program u trajanju od 36 mjeseci i iznosu od 550 milijuna eura, uz potporu koja će se osigurati putem Proširenog fonda, u cilju održavanje fiskalne, ekonomske i financijske stabilnosti, kao i poticanja daljnjeg razvoja infrastrukture i otvaranja novih radnih mjesta. Time će se također pomoći provedba reformi koje EU smatra neophodnim da bi se BiH omogućilo da napreduje na putu ka pridruživanju EU. Upravni odbor PIC-a pozvao je vlasti BiH da ispoštuju svoje obveze prema MMF-u.

Upravni odbor PIC-a je naglasio važnost objavljivanja rezultata popisa provedenog 2013. godine u BiH u skladu s procedurama i vremenskim rokovima definiranim zakonom i međunarodnim standardima.

Upravni odbor PIC-a poziva nadležne vlasti da hitno donesu rješenje za Javni RTV sustav (PBS) kojim će se osigurati jedinstveni način financiranja u cijeloj BiH za cijeli Javni RTV sustav i osigurava njegova financijska održivost i neovisnost. Upravni odbor PIC-a također poziva nadležne organe da konačno završe provedbu Zakona o Javnom RTV sustavu, i to, između ostalog, putem osiguranja uspostave Korporacije Javnog RTV sustava čime će se omogućiti daljnje odvijanje procesa digitalizacije.

Upravni odbor  PIC-a primio je k znanju obavijest Središnje izborne komisije da će se lokalni izbori u BiH održati u nedjelju, 2. listopada. U svjetlu sastanka sa Središnjom izbornom komisijom i Koalicijom za slobodne i fer izbore – “Pod lupom”, Upravni odbor PIC-a je pozvao sve političke stranke i političke lidere da svoje kampanje fokusiraju na lokalna pitanja i okrenu se budućnosti, djelujući konstruktivno i odgovorno. Upravni odbor PIC-a je pozvao građane BiH da iskoriste svoje demokratsko pravo i izađu na izbore i utječu na budućnost svoje zemlje.

Upravni odbor PIC-a je sa žaljenjem konstatirao krajnji neuspjeh političkih stranaka da, tijekom proteklih pet i pol godina, ispune svoje obveze i provedu odluku Ustavnog suda BiH o izbornom sustavu u Mostaru, što je jedan od dejtonskih uvjeta. Upravni odbor je pozvao sve stranke, a posebno SDA i HDZ BiH, da do početka srpnja postignu kompromis koji će omogućiti biračima u Mostaru da prvi put nakon osam godina iskoriste svoje osnovno biračko pravo. Upravni odbor je još jednom potvrdio temeljno načelo da Mostar mora ostati jedinstvena, koherentna, multietnička jedinica lokalne samouprave, s određenom razinom lokalnih ovlasti/uprave na razini ispod razine grada. Upravni odbor je pozvao političke lidere da riješe pitanje izbora u Mostaru neovisno od drugih pitanja, kako bi ispunili svoje obveze u vezi s poštivanjem međunarodnih demokratskih standarda, ljudskih prava i vladavine prava.

Upravni odbor PIC-a je naglasio da je obrazovanje izuzetno važno za pomirenje, održiv mir i ekonomski razvoj. On je pozvao vlasti u BiH da odlučno krenu dalje s provedbom obrazovne reforme koja ima za cilj unapređenje obrazovnih standarda kako bi se ispunili zahtjevi tržišta rada 21. stoljeća, utemeljeni na načelima koja isključuju politizaciju, diskriminaciju, segregaciju, te principu inkluzivnosti. Ta načela trebaju uključivati i to da i Republika Srpska (RS) i Federacija BiH (FBiH) osiguraju odgovarajuću nastavu iz nacionalne skupine predmeta i pripremu nastavnika za inkluzivno obrazovanje u kontekstu društvene i kulturne raznolikosti. Upravni odbor je prihvatio  odluku Ustavnog suda BiH prema kojoj konstitutivni narodi i Ostali imaju ustavno pravo da daju ime svom jeziku, te da Ustav RS ne osporava to pravo. Upravni odbor PIC-a je pozvao sve razine vlasti da ovo pravo priznaju jednako za sve konstitutivne narode i Ostale. U FBiH, kantonalni ustavi treba da budu usklađeni s Ustavom FBiH u pogledu statusa svih konstitutivnih naroda i njihovih jezika, a praksa “dvije škole pod jednim krovom” mora se ukinuti.

Upravni odbor PIC-a je uputio snažan apel svim političkim, društvenim i vjerskim vođama u BiH da rade na unapređenju pomirenja, međusobnog razumijevanja i tolerancije i da se suzdrže od negativne politike i politike podjela, radnji i izjava koje mogu imati samo učinak radikalizacije pojedinaca i zajednica, i koje samo odvlače energiju sa hitnih reformi koje su potrebne da se stvore ekonomske prilike za sve, te da mladim ljudima pruže nadu u budućnost unutar BiH. A posebno je u potpunosti neprimjereno da bilo tko, a osobito lideri, hvale ili veličaju ratne zločince.

Upravni odbor PIC-a izrazio je zabrinutost u pogledu prijetnji radikalizma i terorizma u BiH. Pozdravljajući napore vlasti BiH da se bore protiv radikalizma i terorizma i pozitivne inicijative koju je u tom cilju pokrenula Islamska zajednica u BiH, Upravni odbor PIC-a je uputio poziv relevantnim organima u BiH na svim razinama da nastave ulagati napore u borbi protiv ovih prijetnji putem unapređenja koordinacije i u punoj suradnji, kako interno tako i s međunarodnom zajednicom.

Upravni odbor PIC-a je procijenio da je duboko ukorijenjena korupcija u BiH i dalje ozbiljan problem koji ometa društveni, ekonomski i politički razvoj BiH. Upravni odbor PIC-a je ponovno pozvao lidere u BiH i nadležne organe da udvostruče svoje napore i zaštite i unaprijede vladavinu prava i da spriječe i bore se protiv korupcije i organiziranog kriminala u BiH. Upravni odbor PIC-a ponovno je potvrdio svoju punu potporu razvoju neovisnih, učinkovitih, nepristrasnih i profesionalnih pravosudnih, tužiteljskih i institucija za provedbu zakona širom BiH. Upravni odbor PIC-a je pozvao ove institucije da istražuju i procesuiraju korupciju, posebno na visokim razinama, i da provedu sudske odluke na svim razinama, bez daljnjeg odlaganja.

Članice NATO-a u Upravnom odboru PIC-a i Japan konstatirali su da je od posljednjeg sastanka Upravnog odbora PIC-a ostvaren ograničen napredak u procesu uknjižbe perspektivne vojne imovine u vlasništvo države BiH. Oni su izrazili punu potporu svim nadležnim organima u procesu uknjižbe i pozvali ih da intenziviraju napore sa ciljem aktiviranja NATO-ovog Akcionog plana za članstvo u skladu sa formalnim zahtjevom Predsjedništva BiH iz 2009. godine i Zakonom o obrani iz 2006. godine. Upravni odbor je pozvao vlasti RS da omoguće uknjižbu perspektivne vojne imovine koja se nalazi na teritoriji RS. NATO članice Upravnog odbora PIC-a i Japan uputili su snažan apel Predsjedništvu BiH da postigne dogovor oko Pregleda obrane kao okvira za jačanje i modernizaciju Oružanih snaga BiH.*

Upravni odbor PIC-a će održati narednu sjednicu u Sarajevu 6. i 7. prosinca 2016.  godine.

*Ruska Federacija ne prihvata ovaj paragraf i u tom pogledu će dati posebnu izjavu.