27.03.2002 PIC SB Ambassadors Sarajevo

Komunike Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira sastao se 27. ožujka 2002. godine na razini ambasadora kako bi razmotrio napredak kojeg su čelnici vodećih političkih stranaka u BiH ostvarili postizanjem sporazuma o provedbi Odluke o konstitutivnosti naroda.

Upravni odbor sa zadovoljstvom pozdravlja sporazum o provedbi Odluke o konstitutivnosti naroda koji su politički čelnici Bosne i Hercegovine postigli 27. ožujka 2002. godine. Ovo predstavlja odlučujući pomak u smislu demokratskog razvoja Bosne i Hercegovine i njeno opredjeljenje da uspostavi vladavinu zakona. Upravni odbor konstatira da su neki čelnici ovaj sporazum potpisali uz određene rezerve, te apelira na njih da isti u potpunosti prihvate.

Upravni odbor očekuje da će sve stranke odlučno pokrenuti proces provedbe Odluke o konstitutivnosti naroda kroz žurno i brzo usvajanje amandmana na ustave od strane parlamentarnih skupština entiteta. Upravni odbor očekuje da će sve stranke aktivno raditi da osiguraju potpunu ugradnju sadržaja ovog sporazuma u amandmane na entitetske ustave koje će usvojiti parlamenti u oba entiteta. Amandmani na ustave entiteta se moraju usvojiti potpuno sukladno sporazumu kojeg su političke stranke postigle 27. ožujka 2002. godine. Kako bi se dalo dovoljno vremena da se Izborni zakon uskladi s amandmanima na ustave entiteta, od entitetskih parlamenata se zahtijeva da amandmane usvoje do prvog tjedna travnja 2002. godine.

Upravni odbor pozdravlja spremnost političkih čelnika Bosne i Hercegovine da se konačno angažiraju u duhu dobre volje sa ciljem vođenja ove države ka europskoj budućnosti zasnovanoj na vladavini zakona. Upravni odbor očekuje da će se ova razina političke zrelosti demonstrirati i ubuduće, kako Bosna i Hercegovina bude provodila gospodarske i društvene reforme na putu ka europskim integracijama.

Upravni odbor odaje priznanje Visokom predstavniku za iscrpne napore koje je poduzeo kako bi omogućio postizanje domaćeg rješenja. Ovim sporazumom Bosna i Hercegovina se našla na putu da poduzme odlučujući korak ka preuzimanju odgovornosti za svoju budućnost.

Upravni odbor ponovo naglašava da bezrezervno stoji iza načela demokracije, nediskriminacije, te prava naroda i građana. Upravni odbor konstatira da će se usvajanjem amandmana sukladno sporazumu političkih stranaka od 27. ožujka 2002. godine ova načela sprovesti sukladno najvišim europskim standardima.