27.03.2002 PIC SB Ambassadors Sarajevo

Komunike Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira

Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira se sastao 27. marta 2002. godine na nivou ambasadora kako bi razmotrio napredak koji su lideri vodećih političkih stranaka u BiH ostvarili postizanjem sporazuma o implementaciji Odluke o konstitutivnosti naroda.

Upravni odbor sa zadovoljstvom pozdravlja sporazum o implementaciji Odluke o konstitutivnosti naroda koji su politički lideri Bosne i Hercegovine postigli 27. marta 2002. godine. Ovo predstavlja odlučujući pomak u smislu demokratskog razvoja Bosne i Hercegovine i njeno opredjeljenje da uspostavi vladavinu zakona. Upravni odbor konstatira da su neki lideri ovaj sporazum potpisali uz određene rezerve, te apelira na njih da isti u potpunosti prihvate.

Upravni odbor očekuje da će sve stranke odlučno pokrenuti proces implementacije Odluke o konstitutivnosti naroda kroz hitno i brzo usvajanje amandmana na ustave od strane parlamentarnih skupština entiteta. Upravni odbor očekuje da će sve stranke aktivno aktivno raditi da osiguraju potpunu ugradnju sadržaja ovog sporazuma u amandmane na entitetske ustave koje će usvojiti parlamenti u oba entiteta. Amandmani na ustave entiteta se moraju usvojiti potpuno u skladu sa sporazumom koje su političke stranke postigle 27. marta 2002. godine. Kako bi se dalo dovoljno vremena da se Izborni zakon uskladi sa amandmanima na ustave entiteta, od entitetskih parlamenata se zahtijeva da amandmane usvoje do prve sedmice aprila 2002. godine.

Upravni odbor pozdravlja spremnost političkih lidera Bosne i Hercegovine da se konačno angažiraju u duhu dobre volje sa ciljem vođenja ove države ka evropskoj budućnosti zasnovanoj na vladavini zakona. Upravni odbor očekuje da će se ovaj nivo političke zrelosti demonstrirati i ubuduće, kako Bosna i Hercegovina bude provodila ekonomske i društvene reforme na putu ka evropskim integracijama.

Upravni odbor odaje priznanje Visokom predstavniku za iscrpne napore koje je poduzeo kako bi omogućio postizanje domaćeg rješenja. Ovim sporazumom Bosna i Hercegovina se našla na putu da poduzme odlučujući korak ka preuzimanju odgovornosti za svoju budućnost.

Upravni odbor ponovo naglašava da bezrezervno stoji iza principa demokratije, nediskriminacije, te prava naroda i građana. Upravni odbor konstatira da će se usvajanjem amandmana u skladu sa sporazumom političkih stranaka od 27. marta 2002. godine ovi prinicipi implementirati u skladu sa najvišim evropskim standardima.