24.09.2009 Sarajevo

Izjava Direktora za komunikacije OHR-a na konferenciji za medije o Elektroprijenosu BiH

Danas Vlada Republike Srpske razmatra situaciju u Elektroprijenosu BiH.

OHR očekuje da će se Vlada Republike Srpske, kao jedan od vlasnika ove kompanije, konačno aktivno uključiti u rješavanje nakupljenih problema.

Približavanje isteka mandata generalnog direktora Elektroprijenosa, Dušana Mijatovića, prijetilo je daljnjim pogoršanjem situacije u ovoj kompaniji i potencijalno ugrožavalo kontinuitet snabdijevanja električnom energijom građana Bosne i Hercegovine.

Stoga je u petak, prije isteka mandata generalnog direktora, visoki predstavnik donio odluku da mu produži mandat i time osigura kontinuiran rad kompanije.

Potreba za ovom odlukom je bila tim veća  što se Upravni odbor Elektroprijenosa BiH nije sastao već više od godinu dana jer su članovi iz Republike Srpske bojkotirali najmanje 10 posljednjih sjednica.

Pored toga, u zadnje dvije godine su istekli mandati četiri člana Upravnog odbora Elektroprijenosa BiH, dok su mandati tri ključna izvršna direktora i svih članova Odbora za reviziju istekli prije pola godine.

Posebno zabrinjava što je u ovom trenutku nepoznata sudbina iznosa od približno 150 miliona KM, koji bi se trebao nalaziti na računu Elektroprijenosa BiH i koji je predviđen za ulaganja.

Komisija za budžet i financije Parlamenta BiH je 2008. godina zatražila reviziju u Elektroprijenosu BiH. Međutim, generalni direktor Elektroprijenosa, gospodin Mijatović, nije dozvolio revizorima da obave taj posao.

Također, nije izvršena ni nezavisna financijska revizija Elektroprijenosa BiH za 2008. godinu, usprkos zakonskoj obavezi. Zašto?

Smatramo da javnost treba dobiti odgovor na sljedeća pitanja:

Koji razlog stoji iza odbijanja generalnog direktora da dozvoli revizorima da izvrše provjeru računa i poslovanja Elektroprijenosa?

Koliko novca se nalazi na računu Elektroprijenosa?

Da li je novac trošen nezakonito?

Da li je novac nezakonito prenošen sa računa?

Međunarodna zajednica je uložila stotine miliona eura u obnovu i moderniziranje elektroenergetske infrastrukture u BiH.

Nikome nije jasno zašto se narušava ova uspješna kompanija.

Elektroprijenos BiH je uspjeh – ostvario je dobit od 13,5 miliona KM u 2007. godini i 21 milion KM u 2008. godini.

Republika Srpska je dobila 3,4 miliona KM u 2007. godini i 2,1 milion KM u 2008. godini na ime poreza na dobit, jer je sjedište kompanije u Banja Luci (Federacija  nije dobila ništa);

Otvoreno je 100 novih radnih mjesta u Banja Luci;

Eletroprijenos je 2006. i 2007. više investirao u infrastrukturu za prijenos električne energije u Republici Srpskoj (52,4%) nego u Federaciji (47,6%).

Od 2008. godine, vlasti Republike Srpske opstruiraju ovo poduzeće. 

Zaključcima od 11. septembra 2008. Vlade RS je pokušala jednostrano izdvojiti RS iz Elektroprijenosa BiH, što je prouzrokovalo reakciju ambasadora Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira.

Situacija u Elektroprijenosu se od tada pogoršava zbog aktivnosti i opstrukcija vlasti RS i njihovih predstavnika, na što je u nekoliko navrata upozorilo i Vijeće za provedbu mira.

 

Suština Odluka visokog predstavnika i Brčko supervizora:

Visoki predstavnik je jednostavno produžio postojeći mandat generalnog direktora (iz RS). Ako ON ne odluči baviti se svojim poslom onda mora postojati mehanizam da kompanija funkcionira. Sve je na gospodinu Mijatoviću.

U drugu ruku, supervizor Brčko Distrikta je pojasnio da, ukoliko u nekom budućem trenutku Elektroprijenos BiH prestane postojati kao državna kompanija, onda će sva imovina ovog preduzeća koja je locirana u Brčko Distriktu pripasti Brčko Distriktu. To je jasno rečeno i u Konačnoj odluci za Brčko iz 1999. godine.

Nema promjene vlasništva Elektroprijenosa BiH, koje i dalje ostaje kao što je bilo: 41% u vlasništvu RS i 59% u vlasništvu Federacije BiH.

Pravni osnov za osnivanje i rad Elektroprijenosa BiH je neupitan.

Uspostavljen je na osnovu Sporazuma dva entitetska premijera, Ahmeta Hadžipašića i Dragana Mikerevića, iz 2003. godine, koji je zaključen na osnovu člana III. 5. (b) Ustava BiH.

Na osnovu toga, Parlament BiH je usvojio potrebne zakone.

Pored toga, osnivanje Elektroprijenosa BiH kao jedinstvene državne kompanije je bio i jedan od uvjeta za početak pregovora o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom, kao i jedan od uvjeta u okviru Evropskog partnerstva.

Svako jednostrano povlačenje iz Elektroprijenosa je nezakonito.