OHR photo PDHR and Journo Infobrcko
30.07.2019 InfoBrcko

InfoBrčko: Intervju sa prvim zamjenikom visokog predstavnika i supervizorom za Brčko Distrikt Michaelom Scanlanom

Piše: Alma Kajević 

Supervizor za Brčko distrikt BiH Michael Scanlan boravio je u redovnoj mjesečnoj posjeti Brčko distriktu BiH. Ovoga puta je odlučio posjetiti i redakciju portala InfoBrčko i tom prilikom je sa našim novinarom razgovarao o svom viđenju stanja u Brčkom.

InfoBrčko: Prvi puta ste Brčko posjetili 21. februara ove godine. Tada ste izrazili određena očekivanja spram reformi neophodnih za napredak Distrikta. Ima li od tada do danas pomaka po tom pitanju?
Michael Scanlan: Da, kada sam došao u februaru, sasvim jasno sam rekao da je Međunarodna zajednica spremna pomoći Brčkom ali Brčko mora preuzeti odgovornost da samo sebi pomogne.Nažalost, u posljednjih nekoliko godina političari su zaboravili da im je glavna zadaća da osiguraju budućnost za ovu lokalnu zajednicu. To se nije desilo. Rekao sam da Međunarodna zajednica želi da vidi korake koji će ponovo pobuditi njihovo povjerenje u organe vlasti, bez obzira odakle su ti ljudi na vlasti, iz koje političke stranke i kojeg naroda. Rekao sam da se treba završiti fiskalizacija, koja sada i jeste pri kraju, zatim da bude usvojen novi zakon o budžetu koji će značiti stavljanje tačke na „igre“ koje se dešavaju u vezi sa budžetom koji se ne troši na transparentan način, da se poduzmu koraci da se finalizira modernizacija Luke koja će otvoriti prostor za nove infrastrukturne projekte. Obećanja jesu data od strane svih političara sa kojima sam razgovarao, bilo da su u vlasti ili opoziciji. Vidjet ćemo u septembru i oktobru hoće li ta obećanja biti ispunjena. Ukoliko bude tako Međunarodna zajednica će se više uključiti, a ukoliko ne bude tako, onda gradjani moraju tražiti odgovornost od tih ljudi.
InfoBrčko: Kada kažete da će se Međunarodna zajednica više uključiti šta tačno mislite?
Michael Scanlan: Nama je zadovoljstvo i zainteresovani smo da pomažemo ljudima koji žele sami sebi pomoći Ukoliko imate transparentan budžet, pa je jasno da to ide za dobrobit zajednice, naravno da ćemo se uključiti sa programima tehničke podrške. Ako nije jasno gdje idu sredstva ovdašnjih poreskih obveznika, zašto bi onda neko drugi, iz neke druge zemlje, poželio ovdje trošiti novac svojih poreskih obveznika? Ukoliko nisu u stanju finalizirati posljednje korake da bi se završila modernizacija Luke do kraja sljedeće godine, onda nema razloga da se ide dalje, a to su projekti za prečišćavanje voda, zbrinjavanje otpada i sve ono što je za dobrobit zajednice.
InfoBrčko: Često dolazite u Brčko, rekla bih mnogo češće nego Vaši prethodnici. Smatrate li da Vaš češći boravak u Distriktu utiče na lokalne vlasti u obavljanju njihovih poslova i dužnosti?
Michael Scanlan: Dolazim svaki mjesec i to ću i nastaviti u narednom periodu. Susrećem se sa ljudima na vlasti ali ne isključivo sa njima. Mislim da je važno da budemo jasni i transparentni kada je riječ o onome što ćemo uraditi ali i kada je riječ o onome što nećemo. Namjera nam je da to kažemo jasno i političarima ali i građanima. Hvala vam za mogućnost da im to prenesem putem vašeg portala. Već sam podijelio sa vama šta su naša očekivanja i što je još važnije, koje su to prilike koje su se sada pružile i koje će se pružiti u budućnosti ukoliko organi vlasti odluče da se zalažu za dobrobit zajednice. To je rezultat mojih dolazaka ovdje.

InfoBrčko: U prethodnom periodu ste ukazivali na neophodnost usvajanja budžeta u zakonom propisanim rokovima. Na neki način ste insistirali na potrebi davanja saglasnosti za saradnju sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj u vezi kreditnog zaduženja za revitalizaciju Luke Brčko. Ukazujete na neophodnost transparetnijeg trošenja javnog novca. Pominjali ste potrebu za ulaganjem dodatnih napora kako bi Distrikt imao energetsku stabilnost. Postoji li još nešto na šta planirate skrenuti pažnju jer mi se čini da na šta god ukažete kao problem epilog ubrzo uslijedi?
Michael Scanlan: Sve ovo što ste pomenuli ima mogućnost raspleta u narednih tri do šest mjeseci. Dodao bih i inicijativu za promoviranje rasta privrednog sektora koju je ispred Skupštine Distrikta prezentirao gospodin Ilija Studen u ime poslovne zajednice, kako strane tako i domaće. Ključno je naglasiti da su to sve obećanja jer osim fiskalizacije ništa još nije završeno. Na te nezavršene aktivnosti se sada trebamo fokusirati jer se one trebaju završiti u narednih nekoliko mjeseci. Ukoliko tako urade to otvara puno mogućnosti za dalji razvoj Brčko distrikta i ovdašnje zajednice. To će stvoriti okruženje u kojem svi pobjeđuju. Ukoliko to ne bude tako, vraćamo se na ono što sam rekao još u februaru, a to je da će se Međunarodna zajednica angažovati samo ako se ovdašnji ljudi angažuju. Onda ću se vraćati u posjete ali neću razgovarati sa organima vlasti.

InfoBrčko: Finansijska stabilnost Brčko distrikta BiH mahom proizilazi iz koeficijenta PDV-a koji mu je zagarantovan. Dosta puta u prošlosti iznesene su strepnje da bi taj iznos mogao biti smanjen. Koliko je takav scenario realan i šta bi se, po Vašem mišljenju, desilo u Distriktu da do toga dođe?

Michael Scanlan: Koeficijent je uveden kao prelazna mjera, da se Distriktu Brčko i organima vlasti pruži prilika da iskoriste robusni budžet za gradnju temelja za efikasnu javnu upravu koja je u međuvremenu porasla do ogromnih razmjera. Najvažnije je bilo da se izgrade podsticaji za stvaranje energičnog privatnog sektora u Brčko distriktu, koji bi generirao poslove, prihode i dobar kvalitet života. Pitanje je da li ljudi u Brčkom žele da žive u prosperitnom i dinamičnom gradu. Ako je tako onda se mora brzo djelovati kako bi taj proces počeo. Ako je zasnovana samo na koeficijentu budućnost Brčkog nije održiva i to vidimo i sami jer ljudi odlaze.

InfoBrčko: Danas ste posjetili redakciju portala InfoBrčko, medija koji je poslije Radija Brčko i jedne privatne televizije, među najstarijima u gradu. Osnovali su ga mladi ljudi iz ljubavi prema gradu i njihov doprinos u rješavanju određenih situacija na koje su ukazivali svojim pisanjem je značajan. Svjedoci smo i da se, recimo, u izvršnoj vlasti „kadar“ poprilično podmladio sposobnim i obrazovanim ljudima. Kakav je Vaš stav po pitanju snage mladih da unesu određene promjene u naše društvo?

Michael Scanlan: U svakom društvu su mladi ljudi oni koji donose nove ideje, energiju i kreativnost koja nadopunjuje ono što su njihovi prethodnici uradili. Međutim, činjenica je da u Brčkom ta kritična, pokretačka mašina odlazi. To znači da generacija ispred njih nije uspjela.Nisu uspjeli da stvore ambijent za razvoj, kvalitet života i prilike koje svi žele da imaju kada krenu u tu divnu pustolovinu koju svi imamo a koja se zove život. Čini se da se trenutna generacija sada bavi pitanjem kada će posjećivati svoju djecu u inostranstvu. Istovremeno je moj apel mladima da ne odustaju, da vide šta će se desiti na jesen. Ukoliko se ostvari sve o čemu smo pričali to može donijeti nadu da ostanu još neko vrijeme, da investiraju i vrijeme i energiju jer ako se stvari pokrenu onda bi Brčko moglo postati jedno od najboljih mjesta za život u BiH, sa predivnom rijekom i šetalištem na kojem bi bili restorani, kafići i drugi sadržaji. Organi vlasti su ti koji novoj generaciji treba da daju nadu i to tako što će uraditi sve ovo o čemu smo pričali tokom ovog razgovora. Istovremeno su i stanovnici Brčkog ti koji moraju poduzeti korake i preuzeti odgovornost. Kroz glasanje oni odlučuju da li biraju stvaranje te budućnosti ili kratkoročne lične interese. Daću vam jednostavan primjer. Svi smo svjesni koliko je most na Savi važan za život Brčkog. Zaista sam sretan zbog činjenice da su se vaši lideri na vlasti okrenuli kolegama iz Vukovara, da dogovaraju kratkoročno rješenje na postojećem mostu. To je primjer dobrog liderstva, umjesto smiješnih amandmana koji nisu za dobrobit zajednice. Prvi korak sada je da se pokrene proces finansiranja početne studije izvodljivosti. Za taj prvi korak potrebno je da se 19 ljudi sastane na 15 minuta i da glasaju u prilog tome. Ali koliko sam ja shvatio to se neće desiti do septembra. Jos uvijek je juli – ja sam došao da radim, Vi radite također. Ti ljudi su izabrani da stvaraju budućnost i imaju odličnu priliku da pokažu da su opredijeljeni za tu budućnost. To su očekivanja koja građani Brčkog imaju pravo da očekuju od izabranih zvaničnika.Vidjet ćemo hoće li odgovoriti na taj izazov. Na sljedećim izborima treba tražiti odgovornost za to.