18.03.2010 Mostar

Govor visokog predstavnika Valentina Inzka na konferenciji za novinare u Mostaru

Dobar dan svima i hvala vam što ste došli.

Danas sam u Mostaru kako bih vas obavijestio da sam donio odluku da zatvorim Ured OHR-a u Mostaru, zaključno sa 30. junom. Moja današnja odluka prvenstveno je motivisana svim onim što je urađeno u Mostaru.

Za neke od vas koji ne pratite rad OHR-a i Vijeća za implementaciju mira tako detaljno, ovo je vjerovatno iznenađenje. Međutim, siguran sam da je većini vas koji ste duboko angažovani u pitanjima koja se tiču Mostara i Hercegovine bilo jasno da je ova odluka blizu. 

Ako ćemo biti potpuno iskreni, moramo priznati da ne postoje dovoljno konkretni razlozi za nastavak prisustva cijelog ureda OHR-a u Mostaru.

Postoji duga historija angažmana i prisustva međunarodne zajednice u ovom gradu. I zahvaljujući hrabrosti i upornosti, prije svega građana Mostara, uz pomoć međunarodne zajednice, u Mostaru se desila nevjerovatna promjena od 1994. godine, kada je Hans Koschnik ušao u razrušeni, ratom uništeni i podijeljeni grad, do danas, 16 godina kasnije, kada je grad gotovo neprepoznatljiv.

Dakle, s obzirom na činjenicu da je imenovan novi gradonačelnik, te da je administrativno ujedinjenje Mostara u najvećoj mjeri okončano, OHR Jug je došao do kraja svoje važne i izazovne misije.

Da, svjestan sam da je politička slika Mostara mnogo složenija, ali činjenica je da mostarski političari imaju sva sredstva koja su im potrebna da osiguraju normalno funkcionisanje grada. Ono što je nedostajalo je politička volja.

Ali, međunarodna zajednica nikada neće biti u poziciji da stvori grad koji će ispuniti očekivanja njegovih građana – samo građani Mostara mogu to uraditi.

Dakle, sada je važnije nego ikada da izabrani gradski zvaničnici preuzmu punu kontrolu i odgovornost za razvoj grada. Oni su ti koji su odgovorni za grad.

Dozvolite da budem jasan, moja odluka da zatvorim ured u Mostaru ne nagovještava zatvaranje OHR-a; Vijeće za implementaciju mira je bilo veoma eksplicitno u februaru kada je potvrdilo da tranzicija u instituciju predvođenu Evropskom unijom i dalje ostaje cilj, ali to će se desiti tek kada bude ispunjeno pet ciljeva i dva uslova koji su neophodni za zatvaranje OHR-a.

Odluka o zatvaranju ureda OHR-a u Mostaru dolazi u kontekstu šireg procesa revizije funkcija i prioriteta OHR-a u skladu sa onim što je istaknulo Vijeće za implementaciju mira, te realnim izazovima sa kojima se zemlja suočava.

Međunarodna zajednica će nastaviti da nadgleda šta se dešava u gradu i iako se Ured u Mostaru zatvara, zadržat ću jedan mali i angažovani tim od 3 člana, koji će pratiti pitanja u Mostaru i širom Hercegovine.

Dozvolite mi da zaključim tako što ću iskoristiti ovu priliku da javno izrazim svoju ogromnu zahvalnost profesionalnom i posvećenom osoblju Ureda visokog predstavnika u Mostaru i gospodinu Anatolyiju Viktorovu. Veliki napori koje su uložili tokom mnogih godina pomogli su Mostaru da se odmakne od rata i uništenja do mira, obnove i reintegracije.

Vrlo brzo se trebam sastati sa gradskim zvaničnicima kako bih izložio svoju odluku, ali mislim da imamo vremena za nekoliko pitanja…