05.12.2013 PIC SB

Communique Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira (PIC) sastao se na razini političkih direktora u Sarajevu 4. i 5. prosinca 2013. godine.

Upravni odbor PIC-a izrazio je zabrinutost u svezi s kontinuiranim izostankom pomaka u realizaciji programa 5+2 i podvukao je potrebu da se taj program u potpunosti realizira, što je uvjet za zatvaranje OHR-a. U sukladnosti sa svojim prethodnim Communiqueom, Upravni odbor pozvao je nadležne vlasti u BiH da poduzmu potrebne korake u rješavanju neriješenih pitanja.

Upravni odbor je izrazio sve veću zabrinutost zbog neodgovarajuće razine napretka na planu reformi, što je rezultiralo time da zemlja još više zaostaje za drugim državama u regionu, posebice u smislu daljnjeg napredovanja na svome europskom putu. Upravni odbor PIC-a je ponovio da politički lideri i institucije moraju u prvi plan staviti interese i prava građana tako što će konačno i hitno postignuti dogovor o provedbi presude u predmetu Sejdić-Finci. Provedba presude u predmetu Sejdić-Finci obveza je za BiH kao članicu Vijeća Europe. Kao što je više puta istaknula Europska unija, BiH mora izvršiti svoje obveze prema SSP-u/Privremenom sporazumu.

Mora prestati tendencija da politički obziri i vlastiti interes budu važniji od vladavine zakona. To uključuje potrebu poštivanja ustavnih i drugih odredbi Općeg okvirnog sporazuma za mir. Važno je istaknuti da su odluke Ustavnog suda BiH konačne i obvezujuće i moraju se provoditi. Osobito je hitan zahtjev za izmjenom člana 9.3 Izbornog zakona BiH tako da se mogu održati opći izbori u listopadu 2014. godine. Biračima se bez odlaganja mora omogućiti da uživaju najosnovnije pravo da biraju svoje zvaničnike. Upravni odbor PIC-a upozorio je da se ova i druge izmjene Izbornog zakona BiH moraju provesti što je prije moguće i u punoj koordinaciji sa Središnjim izbornim povjerenstvom kako bi se osiguralo da Izborno povjerenstvo može provesti izbore prema planu.

U tom kontekstu, Upravni odbor je izrazio razočaranost zbog konstantnog neuspjeha relevantnih političkih stranaka i institucija da ispune svoje obveze na provedbi presude Ustavnog suda BiH o izbornom sustavu za Mostar. Upravni odbor PIC-a je istaknuo da se lokalni izbori za Mostar trebaju održati najkasnije do listopada 2014. godine. On je također istaknuo da će svaka stranka koja se iskreno ne angažira u procesu traženja rješenja snositi punu odgovornost za stalno negiranje temeljnih prava građanima Mostara. Upravni odbor PIC-a je ponovno potvrdio, u sukladnosti s onim što su se i same stranke usuglasile prošle godine, da je ključno načelo da Mostar ostaje jedinstvena, koherentna, multietnička općina s izvjesnom razinom lokalne uprave/administracije ispod razine grada.

Upravni odbor još je jednom ponovio svoju punu potporu neovisnom, učinkovitom, nepristrasnom i profesionalnom pravosudnom sustavu na svim razinama u BiH i osudio pokušaje vršenja političkog pritiska i utjecaja na ove institucije. Provedba odluke Europskog suda za ljudska prava u predmetu Maktouf/Damjanović trebala bi slijediti ova načela i ne bi se trebala zloupotrebljavati u političke svrhe. Upravni odbor je još jednom istaknuo da pravda i odgovornost za ratne zločine i genocid predstavljaju temeljne elemente procesa pomirenja za žrtve i narode u BiH. Upravni odbor je istaknuo značaj Strukturiranog dijaloga o pravdi između BiH i EU kao foruma za dogovore o daljnjim mjerama usmjerenim na jačanje pravosudnih institucija u BiH. Upravni odbor je posebice zabrinut zbog neprekidnih napora usmjerenih na ugrožavanje autoriteta državnih pravosudnih institucija.

Upravni odbor je pozdravio proces popisivanja na terenu, koji je općenito protekao bez problema, u okviru prvog popisa stanovništva u BiH nakon 1991. godine. Glede budućih aktivnosti, Upravni odbor je pozvao vlasti i političke stranke da rezultate popisa iskoriste za razvijanje stabilne socijalno-ekonomske politike, te da ih ne zloupotrebljavaju u svrhu promoviranja razlika.

Upravni odbor je pozvao vlasti u Federaciji da udvostruče svoje napore tijekom preostalog dijela mandata kako bi osigurali učinkovito funkcioniranje institucija. Upravni odbor je zahvalio OHR-u na posredovanju u ovom pitanju i ponovno pozvao vlasti u Federaciji da poduzmu sve potrebne mjere kako bi Ustavni sud Federacije BiH, uključivši i Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa, mogao izvršavati sve svoje nadležnosti. Upravni odbor je također pozvao vlasti u Federaciji da usvoje izmjene i dopune Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima kako bi osigurali institucionalnu stabilnost u Federaciji putem održavanja kontinuiteta funkcija i osiguranja mehanizama za rješavanje blokada u procesu imenovanja. Upravni odbor je također pozvao Parlament Federacije da usvoji Zakon o unutarnjim poslovima Federacije s potrebnim izmjenama i dopunama kako bi se osigurala neovisnost policije, uključivši i proračunsku samostalnost, i suglasio se da bi usvajanje usuglašenih zakona o unutarnjim poslovima na razini kantona dodatno promoviralo razvoj neovisnog i profesionalnog rada policije.

Upravni odbor je pozdravio odluku Parlamenta Federacije BiH da nastavi s inicijativom za reformu Ustava Federacije BiH tako da ovaj entitet postane funkcionalniji, ekonomičniji i da spremno reagira. Upravni odbor je pozvao Parlament Federacije BiH i sve relevantne stranke da se proaktivno angažiraju u konstruktivnom dijalogu o ovom pitanju kako bi se što prije načinio konkretan napredak.

Upravni odbor je istaknuo značaj obrazovanja za pomirenje i uzajamno razumijevanje u BiH kao osnova za održiv mir i stabilnost. U tom pogledu, Upravni odbor je istaknuo hitnu potrebu da nadležne vlasti na svim razinama na cijelom području BiH krenu odlučno s reformom obrazovanja sa ciljem poboljšanja obrazovnih standarda, temeljenih na načelima nediskriminacije, nesegregacije i inkluzivnosti. Upravni odbor poziva Konferenciju ministara obrazovanja da preuzme aktivniju ulogu i da sačini koherentniji zakonski okvir u oblasti obrazovanja na cijelome području BiH, uključivši veće približavanje nastavnih planova i programa. Članovi Upravnog odbora nastavit će pružati pomoć u cilju poboljšanja cjelokupnog obrazovnog okruženja. Šef Misije OESS-a u BiH je izvijestio Upravni odbor o nastojanjima da se domaćim akterima pomogne u rješavanju situacije u Konjević Polju.

Članice NATO-a u Vijeću za provedbu mira i Japan su također pozvali relevantne vlasti da dokažu opredijeljenost zemlje ka euro-atlantskim integracijama time što će brzo djelovati u cilju ispunjenja neophodnih mjera koje će omogućiti knjiženje perspektivne vojne imovine, uz potpuno poštivanje odluke Ustavnog suda. Isuviše mnogo vremena je već izgubljeno od kada je BiH data prilika da se potpuno uključi u Akcioni plan za članstvo u NATO-u prije više od tri godine.

Upravni odbor PIC-a podsjetio je vlasti u BiH na njihove obveze da ispoštuju međunarodne standarde slobode medija i da se uzdrže od pokušaja zastrašivanja medija, istaknuvši važnu ulogu koju u tom smislu igra Javni radio-televizijski sustav (Public Broadcasting System – PBS). Upravni odbor PIC-a pozvao je nadležne organe da dovedu do kraja uspostavu Javnog radio-televizijskog sustava, osiguraju njegovo adekvatno financiranje u sukladnosti sa zakonodavstvom na državnoj razini i da ubrzaju digitalizaciju. Javni radio-televizijski sustav treba biti u potpunosti opredijeljen za unapređenje pomirenja u BiH i uzdržati se od korištenja huškačke retorike. Upravni odbor PIC-a također je pozvao entitete da osiguraju da njihovi zakoni budu u potpunosti usuglašeni s državnim Zakonom o Javnom radio-televizijskom sustavu.

Upravni odbor PIC-a strogo osuđuje pokušaje i izjave koje vode ka podjelama, a čiji je cilj osporavanje teritorijalnog integriteta zemlje, kao i ugrožavanje ključnih institucija BiH i nadležnosti na državnoj razini. Upravni odbor PIC-a pozvao je sve strane da izbjegavaju korištenje huškačke političke retorike.

Podsjećajući na svoje ranije communiquee i deklaracije, Upravni odbor PIC-a istaknuo je svoje neupitno opredjeljenje za teritorijalni integritet i suverenitet BiH. Upravni odbor PIC-a ponovio je punu potporu visokom predstavniku, koji će i dalje osiguravati puno poštivanje Općeg okvirnog sporazuma za mir (General Framework Agreement for Peace – GFAP) i obavljati svoj mandat, koji ostaje nepromijenjen, u sukladnosti s Aneksom 10 i relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a. Upravni odbor PIC-a podsjetio je sve strane na njihovu obvezu da u potpunosti poštuju Opći okvirni sporazum za mir, sve njegove anekse i odluke visokog predstavnika. Upravni odbor PIC-a je istaknuo da međunarodna zajednica zadržava potrebne instrumente za osiguranje poštivanja Daytonskog mirovnog sporazuma.

Podsjećajući na svoje communiquee od 7. svibnja 2002. i 31. srpnja 2002. godine, Upravni odbor PIC-a potvrđuje da sva rezervirana sredstva za neraspodijeljene i nenaplaćene prihode jesu i ostaju opravdani troškovi OHR-a. Pozivamo sve neplatiše da uplate svoje doprinose.

Upravni odbor PIC-a održat će sljedeći sastanak 21. i 22. svibnja 2014. u Sarajevu.