09.04.2007 Euroblic
Raffi Gregorian

Članak Raffia Gregoriana, prvog zamjenika visokog predstavnika: “Odbacivanje reforme policije je odbacivanje evropskih integracija”

Bar u retoričkom smislu, mnogi politički lideri u Republici Srpskoj kao da veruju da istovremeno mogu biti za evropsku integraciju Bosne i Hercegovine a protiv reforme policije. Problem sa takvim stavom je u tome što bez reforme policije Bosna i Hercegovina nema izgleda za evropsku integraciju.

Evropska unija je pristala da otpočne razgovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa Bosnom i Hercegovinom tek nakon što je dobila uveravanja, u dogovoru o reformi policije postignutom 5. oktobra 2005. godine, da su vlasti Bosne i Hercegovine i oba entiteta ozbiljni kada je reč o restrukturisanju policije na osnovu tri principa EU.

Ako je neko zaboravio, upravo su Milorad Dodik i Dragan Čavić bili ti koji su predložili tekst Sporazuma o reformi policije, koji su potom prihvatile stranke iz Federacije, međunarodna zajednica i Evropska unija. Takođe, usvojili su ga Narodna skupština Republike Srpske, Parlament Federacije BiH i Parlament Bosne i Hercegovine.

Direkcija za reformu policije napravila je dobar izveštaj na osnovu Sporazuma o reformi policije. Predložena su rešenja za preostala pitanja tako da svako dobije ono što mu treba, ako ne i sve što želi. I već smo izuzetno blizu dogovora.

Ponovno pokretanje ovog procesa od samog početka, a neki političari tvrde da je to neizbežno, vratilo bi Bosnu i Hercegovinu nekoliko godina unazad, ali ne bi uticalo na krajnji ishod policijske reforme. Ostala bi ista pitanja; ostali bi isti principi Evropske unije; ostale bi iste oblasti u kojima može biti postignut kompromis. Odbacivanje reforme policije ustvari je odbacivanje evropskih integracija.

Raffi Gregorian je prvi zamjenik visokog predstavnika.