08.05.2014

Državno blago Bosne i Hercegovine

Zadovoljstvo mi je biti ovdje – posebno zbog toga što se današnjom manifestacijom pokreće inicijativa u jednom od najdinamičnijih i najuspješnijih sektora privrede Bosne i Hercegovine. Već dugo sektor turizma pokazuje ogroman potencijal u ovoj grani privrede i u zemlji kao cjelini, u smislu stvaranja novih radnih mjesta, investicija i zadovoljstva [...]
07.05.2014

Građani nude vlastita rješenja

Politički pejsaž u Bosni i Hercegovini promijenjen je od kada smo posljednji put slavili Dan Evrope. Civilno društvo u ovoj zemlji pronalazi svoj glas i on će se sigurno čuti zajedno s glasom Evropskog pokreta - organizacije koja je pionir u uključivanju zajednica u forum javne debate, uključujući i zajednice koje nisu iz glavnih gradova.
26.04.2014

Osnovna prava građana Bosne i Hercegovine

Želio bih se fokusirati na pitanje nacionalnih manjina u širem kontekstu građanstva: šta građanstvo znači u dvadeset i prvom stoljeću i kako reafirmirani osjećaj građanstva može biti element u rješavanju značajnih vanjskopolitičkih i socijalnih pitanja sa kojima se danas susrećemo u Evropi.