08.05.2019

Obraćanje visokog predstavnika Valentina Inzka Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija

Prije no što počnem, dopustite da se prisjetim lorda Paddyja Ashdowna, koji je preminuo u decembru. Kao visoki predstavnik, lord Ashdown bio je na čelu međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini tokom izuzetno važnog perioda, provodeći ključne odredbe Općeg okvirnog sporazuma za mir te gradeći i jačajući institucije od suštinske važnosti za reinte [...]
11.07.2018

Obraćanje visokog predstavnika na Komemoraciji za žrtve genocida u Srebrenici

Kao čovjek, i u svom zvaničnom svojstvu, kao visoki predstavnik, želio bih ponoviti ono što je rečeno mnogo puta do sada i mora se ponoviti još bezbroj puta: genocid u Srebrenici se nikada nije trebao dogoditi, kao što se nikada nisu trebala dogoditi ni zlodjela u drugim dijelovima istočne Bosne i cijele zemlje.