07.10.2010

Обавјештење о Одлуци високог представника да укине Налог о одузимању или предаји путних исправа одређеним особама

Дана 10. јула/српња 2007. године, високи представник је користећи се својим овлаштењима према члану В Анекса 10 Опћег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, наложио одузимање путних исправа које припадају одређеним особама, у циљу спречавања активности које опструирају или пријете да опструирају процес проведбе мира који се одвија под ок [...]
08.09.2010

Обавјештење о Одлуци високог представника да укине Налог о одузимању путних исправа одређеним особама

Дана 10 јула 2007. године, високи представник је користећи се својим овлаштењима према члану В Анекса 10 Опћег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, наложио одузимање путних исправа (Налози о одузиману путних исправа) које припадају одређеним особама, у циљу спречавања активности које опструирају или пријете да опструирају процес провед [...]
30.05.2008

Налог о одузимању путних исправа лица која опструишу или пријете да опструишу процес провођења мира

Лицима наведеним у овдје достављеном прилогу, који чини саставни дио овог Налога, забрањује се прелазак граница Босне и Херцеговине у сврху изласка из Босне и Херцеговине.
09.01.2008

Налог о одузимању путних исправа лица која опструишу или пријете да опструишу процес провођења мира

Лицима наведеним у овдје достављеном прилогу, који чини саставни дио овог Налога, забрањује се прелазак граница Босне и Херцеговине у сврху изласка из Босне и Херцеговине.