29.07.2009

Decision Enacting the Law on Supplement to the Law on Principles of Local Self-Government in the Federation of Bosnia and Herzegovina

In the exercise of the powers vested in the High Representative by Article V of Annex 10 (Agreement on Civilian Implementation on the Peace Settlement) to the General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina, according to which the High Representative is the final authority in theatre regarding interpretation of the said Agreement on [...]
29.07.2009

Одлука којом се доноси Закон о допуни Закона о принципима локалне самоуправе у Федерацији Босне и Херцеговине

Закон који слиједи и који чини саставни дио ове Одлуке, привремено ће обуставити примјену члана 18., став (2), Закона о принципима локалне самоуправе у Федерацији Босне и Херцеговине до 30. септембра 2009. године, или док Градско вијеће Града Мостара не усвоји Буџет Града Мостара за 2009. годину. [...]
29.07.2009

Одлука којом се доноси Закон о допуни Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине

Закон који слиједи и који чини саставни дио ове Одлуке, привремено ће обуставити примјену члана 21., ст. (1), (2), (7) и (8) Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине до 30. септембра 2009. године, или док Градско вијеће Града Мостара не усвоји Буџет Града Мостара за 2009. годину. [...]