27.10.2017 OHR

Zaključci VSTV-a ne doprinose očuvanju integriteta i nezavisnosti sudija i tužilaca

Ured visokog predstavnika sa dubokom zabrinutošću tretira zaključke Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) od 26. oktobra 2017. godine, a u vezi sa informacijom koju je dostavio Centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih osoba Ministarstva pravde Republike Srpske, koji sadrže i prijedlog za smjenu sudija i tužilaca bez odgovarajućeg disciplinskog postupka. Posebno je zabrinjavajući zaključak VSTV-a prema kojem će VSTV tražiti od Ministarstva pravde BiH, Vijeća ministara BiH i Parlamentarne skupštine BiH da u hitnoj proceduri izmijeni Član 44. Zakona o VSTV-u BiH u smislu uvođenja izuzetne mogućnosti razrješenja sudija ili tužilaca bez provedenog disciplinskog postupka.

Stav OHR-a je da su takvi postupci, usmjereni protiv nosilaca pravosudnih funkcija, u suprotnosti sa deklariranim ciljem VSTV-a da izgradi nezavisno i profesionalno pravosuđe.

U državi koja se rukovodi vladavinom prava, a BiH je takva država u skladu sa Aneksom IV Općeg okvirnog sporazuma za mir, sudska vijeća imaju značajnu ulogu u zaštiti i promociji nezavisnosti pravosuđa tako što doprinose očuvanju integriteta i nezavisnosti sudija i tužilaca, a posebno tako što ih štite od neprimjerenog vanjskog utjecaja ili pritiska. Mandati sudija i tužilaca trebaju biti potpuno sigurni, a smjene mogu doći u obzir tek po okončanju pravičnog, transparentnog i odgovarajućeg disciplinskog postupka.