23.10.2017 OHR

Visoki predstavnik i prvi zamjenik visokog predstavnika sastali se sa predstavnicima HDZ-a BiH iz Parlamenta BiH

Visoki predstavnik, Valentin Inzko, i prvi zamjenik visokog predstavnika, Dennis Hearne, su se danas sastali sa delegacijom predstavnika HDZ-a BiH iz oba doma Parlamentarne skupštine BiH, na njihov zahtjev. Parlamentarni zastupnici su visokog predstavnika i njegovog zamjenika upoznali sa svojim stavovima u pogledu Izbornog zakona BiH.

Visoki predstavnik je izrazio zanimanje za status razgovora između političkih stranaka o ovom pitanju. Visoki predstavnik je rekao da je “međunarodna zajednica jedinstvena u stavu da politička kriza nakon izbora 2018. godine nije neizbježna. Izbori se moraju održati u oktobru 2018. i njihovi rezultati se moraju neometano provesti. Također, moraju biti provedene i odluke Ustavnog suda. Očekujemo od vas, stranaka u Parlamentu, da rješavate ovo pitanje putem sastanaka i pregovora u duhu kompromisa kako bi se pronašlo rješenje.”

Visoki predstavnik i delegati su također kratko razgovorali o pitanju reforme Javnog RTV sistema. Visoki predstavnik je naglasio da je prioritet OHR-a da pomogne jačanje financijske stabilnosti, političke i profesionalne nezavisnosti Javnog RTV sistema.