OHRPR-03102017-01
03.10.2017 OHR

Visoki predstavnik Inzko sastao se sa predsjednikom ICTY Agiusom

Visoki predstavnik Valentin Inzko sastao se danas u Sarajevu sa predsjednikom Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia – ICTY) Carmelom Agiusom. Tokom sastanka, visoki predstavnik je izrazio duboko poštovanje prema radu ovog suda.

„Moramo zapamtiti ključnu ulogu koju je ICTY imao tokom godina u procesuiranju ratnih zločina i naporima da pravda bude zadovoljena. Iako krajem ove godine ICTY završava svoj rad, Mehanizam za međunarodne krivične sudove će preuzeti preostale slučajeve od ICTY-a koji još nisu zaključeni, te čuvati doprinos koji je međunarodni sud dao razvoju međunarodne pravde. Ostavština ICTY-a suštinski je prilog međunarodnom humanitarnom pravu i pravdi, a značajno je utjecala na kvalitet suđenja u slučajevima ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Sa pravnom stečevinom koju nam ostavlja ICTY kao trajnom referentnom tačkom, trebamo se dodatno pobrinuti da pravosudne institucije u Bosni i Hercegovini budu sposobne da se nezavisno i učinkovito nose sa slučajevima ratnih zločina,“ rekao je visoki predstavnik.