OHRPR-29092017-01
29.09.2017 OHR

Visoki predstavnik se sastao sa članovima britanskog Doma lordova

Visoki predstavnik Valentin Inzko danas se sastao sa članovima Komiteta za međunarodne odnose britanskog Doma lordova koji borave u Bosni i Hercegovini. Visoki predstavnik je iskoristio ovu priliku da informira članove Komiteta o trenutnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, te da iznese svoje viđenje u vezi sa provedbom reformi.

“U potpunosti podržavam evroatlantski put kao najbolju opciju za Bosnu i Hercegovinu i njene građane. Nažalost, neki političari i dalje se u prevelikoj mjeri fokusiraju na nacionalna pitanja koja unose podjele među ljudima, dovodeći u pitanje opredijeljenost za evroatlantski program kao istinski prioritet.

I dok svaka zemlja ima vlastitu dinamiku, regija Zapadnog Balkana u cjelini postigla je veliki napredak ka punoj integraciji u evropsku porodicu. Ipak, bez jake svijesti o hitnosti ovog procesa, Bosna i Hercegovina dolazi u opasnost da zaostane za susjedima. Iz tog razloga, apeliram na bosanskohercegovačke političare da  ostave prepirke po strani i okrenu se približavanju stavova, što je neophodno za postizanje potrebnih ekonomskih i socijalnih reformi,” rekao je visoki predstavnik.

Inzko je zaključio da OHR, Vijeće za provedbu mira i šira međunarodna zajednica ostaju opredijeljeni za pomoć BiH na ovom putu, te je zahvalio Velikoj Britaniji za njen dugotrajni diplomatski angažman u BiH i pomoć u poslijeratnoj obnovi i razvoju zemlje, kako bilateralno, tako i u svojstvu članice EU.