OHR photo 2109
21.09.2017 OHR

Visoki predstavnik Inzko sastao se sa Gordanom Tadić, vršiocem dužnosti glavnog tužioca

“Kako bi napredovala na reformskom putu, Bosna i Hercegovina mora strogo provoditi vladavinu prava, čuvati i jačati nezavisnost svog pravosudnog sistema”, rekao je danas visoki predstavnik Valentin Inzko, nakon sastanka sa vršiocem dužnosti glavnog tužioca BiH, Gordanom Tadić.

“U svakom demokratskom sistemu, sudovi i tužioci su temelj vladavine prava. Imajući na umu da je nadležnost državnog suda i tužilaštva da rješava najozbiljnije slučajeve i one koji utiču na cijelu zemlju, te institucije imaju obavezu da djeluju tako da uvjere javnost da je pravda dostupna, i da se zakoni primjenjuju pravedno i jednako na sve,” dodao je visoki predstavnik Inzko.

“Svakodnevno dobijam pisma građana, koji mi se obično žale na nepostojanje vladavine prava i koliko su isfrustrirani jer je pravda nedostižna. Odgovor na to je da svi organi vlasti treba da omoguće izgradnju nezavisnog, odgovornog, profesionalnog i efikasnog pravosuđa, sposobnog da efikasno i brzo reaguje kad god se krši zakon. Polažemo vjeru u Tužilaštvo BiH da je u stanju uspješno goniti slučajeve kriminala, i na taj način dokazati građanima da je pravda dostižna,” rekao je visoki predstavnik, izražavajući punu podršku profesionalnom radu pravosudnih i drugih institucija vladavine prava.

OHR photo 2109 OHR photo 2 2109