OHRPR-09052017-02
09.05.2017 OHR

Visoki predstavnik i njegov prvi zamjenik sastali se sa članovima Centralne izborne komisije BiH

Visoki predstavnik Valentin Inzko i prvi zamjenik visokog predstavnika Bruce G. Berton sastali su se danas sa članovima Centralne izborne komisije BiH (CIK) kako bi razgovarali o situaciji u vezi sa Centrom za edukaciju CIK-a, predstojećim općim izborima, kao i aktivnostima radne grupe koja analizira i predlaže modalitete za uvođenje novih tehnologija u izborni proces u Bosni i Hercegovini.

Visoki predstavnik je napomenuo da CIK ima ključnu ulogu u obučavanju članova općinskih izbornih komisija i biračkih odbora u pogledu primjene Izbornog zakona i izbornih propisa, te u provođenju obuke političkih subjekata o pravilima finansiranja političkih stranaka. Visoki predstavnik je istaknuo potrebu da Centar za edukaciju što prije otvori svoja vrata.

Visoki predstavnik Inzko također je iskoristio priliku da se zahvali CIK-u te članovima radne grupe na njihovom radu. Jedan od rezultata njihovog rada je i prijedlog za uvođenje novih tehnologija čime će se poboljšati efikasnost i transparentnost izbornog procesa, a koji je dostavljen Vijeću ministara BiH na daljnje postupanje. „Svi koraci koji će dovesti do transparentnijeg i efikasnijeg provođenja izbora i bržeg objavljivanja izbornih rezultata su u interesu građana i međunarodne zajednice“, rekao je Inzko.