11.04.2017 OHR

Obraćanje visokog predstavnika Valentina Inzka pred Komitetom za vanjske poslove Europskog parlamenta

Ovaj sadržaj je dostupan na engleskom i bosanskom jeziku.