13.02.2017 Независне новине

Независне новине: Интервју са главним арбитром Трибунала за Брчко, Њ. Е. Клинтом Вилијамсоном

Независне новине: Именовани сте за новог главног арбитра у Брчком. Можете ли нам рећи шта је тачно Ваш мандат? Да ли се промијенио од времена када је донесена Коначна арбитражна одлука?

Клинт Вилијамсон: Мој мандат у својству предсједавајућег арбитра је идентичан мандату мог претходника, покојног Робертса Овена.

Независне новине: Каква је процедура ако би неко тражио поступак пред Трибуналом? Ко је овлаштен да подноси захтјеве Трибуналу?

Клинт Вилијамсон: Поступци пред Трибуналом су могући и након доношења Коначне одлуке, у складу са претходним процедурама. На почетку да нагласим чињеницу да је Арбитражни трибунал одлуку донио 5. марта 1999, и да је она коначна и обавезујућа у складу с Анексом 2 Општег оквирног споразума за мир. Према Коначној одлуци Трибунал задржава надлежност све док супервизор не обавијести Трибунал да су испуњени услови за његово затварање. Трибунал, између осталих овлаштења, задржава и овлаштење да по потреби модификује ову одлуку у случају озбиљног непоштивања одлуке од стране једног или другог ентитета. Након што је одлука донесена, Трибунал је провео поступак који је резултирао додатком на Коначну одлуку од 25. јуна 2007. године. То је само илустрација да су поступци пред Трибуналом још могући.

Независне новине: Да ли Ваш мандат укључује и овлаштење да одлучујете о могућим измјенама статуса дистрикта Брчко?

Клинт Вилијамсон: Дејтонски споразум захтијева да ентитети без одлагања проведу одлуку Трибунала, која је “коначна и обавезујућа”. Стога озбиљно непоштивање одлуке може бити кажњено управо тако што Трибунал задржава овлаштење да по потреби модифицира Коначну одлуку у случају озбиљног непоштивања одлуке од стране једног од ентитета. Другим ријечима, уколико би Трибунал модификовао ову одлуку, то би могло подразумијевати и одредбе за потпуно изузимање дистрикта из територије ентитета који не поштује одлуку и његово стављање под искључиву контролу другог ентитета.

Независне новине: Планирате ли ускоро посјетити Брчко?

Клинт Вилијамсон: У овом моменту још се ради на мојим плановима за посјету Брчком, али се надам да ће то бити у сљедећих мјесец до мјесец и по дана. Био сам у Брчком неколико пута до сада, али сад кад сам именован на ову функцију веома бих се волио вратити и срести са званичницима дистрикта, као и са два домаћа члана Арбитражног трибунала.

Независне новине: Да ли сте задовољни имплементацијом Коначне одлуке? Да ли се све стране придржавају одлуке?

Клинт Вилијамсон: Сматрам да је за мене преурањено да у овој фази коментаришем статус имплементације. Треба да наставим да се информишем о најновијим дешавањима, да разговарам са релевантним особама и да на основу тога процијеним каква је ситуација. Важно је напоменути да је процјена степена у којем се поштује процес имплементације непрекидан процес који ће се наставити све док постоји Трибунал.

Независне новине: Када ћемо доћи до фазе у којој више неће бити потребе за постојањем Арбитражног трибунала? Који су преостали услови за доношење те одлуке?

Клинт Вилијамсон: Према Коначној одлуци, Трибунал за Брчко ће наставити да постоји све док супервизор, уз одобрење високог представника, не обавијести Трибунал: а) да су два ентитета у потпуности испунила своје обавезе у погледу омогућавања успоставе нових институција које су наведене у одлуци и да (б) те институције функционишу на ефикасан начин и, по свему судећи, трајно у оквиру општине Брчко. Док не добијемо такво обавјештење, Трибунал задржава овлаштење да измијени Коначну одлуку, према потреби, у случају њеног озбиљног кршења од стране једног или другог ентитета. Задња процјена је била 2013. године, када је супервизор утврдио да ниједан од ова два услова није испуњен.