OHRPR-13022017-02
14.02.2017 OHR

Centralna banka BiH ne bi smjela biti predmet javne debate

Visoki predstavnik  Valentin Inzko i prvi zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Brčko Bruce G. Berton danas su posjetili Centralnu banku Bosne i Hercegovine (CBBiH) i sastali se sa guvernerom Centralne banke,  Senadom Softićem. Teme razgovora bile su monetarna politika, monetarna i financijska stabilnost, te makroekonomski pokazatelji za Bosnu i Hercegovinu.

Visoki predstavnik Inzko i prvi zamjenik Berton izrazili su stalnu i neupitnu podršku Ureda visokog predstavnika Centralnoj banci BiH i njenoj političkoj nezavisnosti i autonomiji, istakavši koliko cijene profesionalnost te institucije i rad koji obavlja u interesu BiH i njenih građana.

Guverner Softić je iskoristio priliku da sagovornike upozna sa aktuelnim aktivnostima Centralne banke, uključujući upravljanje deviznim rezervama, aktivnosti na unapređenju registara i upravljanje gotovim novcem. Sagovornici su se također dotakli i teme evropskih integracija, budući da Centralna banka BiH ima značajnu ulogu u tom procesu.

„Centralna banka BiH nije samo daytonska institucija, ona je jedina institucija zadužena za monetarnu politiku u BiH. To je primjer uspjeha u BiH i od ključne je važnosti za stabilnost zemlje. Upravo zato je neprihvatljivo svako osporavanje Centralne banke i uspostavljenih i funkcionalnih aranžmana koji garantiraju monetarnu i finansijsku stabilnost“, rekao je visoki predstavnik Inzko.

Također je podsjetio da je „Centralna banka izgradila odličan ugled, a glavni elementi njenog uspjeha su njena profesionalnost i nezavisnost od politike. Zato je imperativ da ta institucija ne postane predmet  javne debate te da nastavi svoj uspješan rad“.