ohrpr-25102016-01
25.10.2016 OHR

Visoki predstavnik se sastao sa delegacijom njemačkog Parlamenta

Visoki predstavnik Valentin Inzko sastao se danas sa delegacijom njemačkog Parlamenta koju je predvodila Marieluise Beck. Inzko je informirao delegaciju o trenutnoj političkoj situaciji, uključujući i nedavno održani referendum u Republici Srpskoj i izazove s kojim se BiH suočava nakon održanih izbora.

„Članstvo u Evropskoj uniji je ključni prioritet. Bosna i Hercegovina je na početku dugačkog puta, na kojem će njeni lideri i institucije trebati pokazati volju da transformišu zemlju kako bi se ubrzao proces evropskih integracija. Ako postoji iskrena politička volja, rani kandidatski status, za šta sam se ja uvijek zalagao, može pomoći u ovim nastojanjima kao i u prevazilaženju budućih prepreka,“ rekao je visoki predstavnik Inzko.

Kao jednu od glavnih prepreka koja usporava integraciju BiH u evroatlantsku zajednicu, visoki predstavnik je spomenuo nedavno održani referendum u Republici Srpskoj o obilježavanju 9. januara. „Primarna meta referenduma u Republici Srpskoj nije bio praznik, nego sama vladavina prava. Referendum o danu Republike Srpske je održan uprkos postojanju konačne i obvezujuće odluke Ustavnog suda BiH. Takvo flagrantno nepoštivanje pravosudnih institucija i njihovih odluka baca sumnju na posvećenost vlasti u Republici Srpskoj osnovnim demokratskim vrijednostima.“

Voditeljica delegacije Parlamenta Njemačke Marieluise Beck istakla je da „integracija u Evropsku uniju podrazumijeva suradnju i zajednički napor. Građani Bosne i Hercegovine mogu imati veliku korist od procesa evropskih integracija i fondova Evropske unije, ukoliko zemlja bude vođena kulturom kompromisa i suradnje. Nažalost, neki igraju na kartu nacionalizma kako bi skrenuli pažnju sa lošeg upravljanja i nedostatka reformi. Za neke je proces pristupanja Evropskoj uniji u suprotnosti sa ličnim interesima, budući da bi osnažena vladavina prava i nezavisne demokratske institucije oslabile njihov utjecaj. Glasači moraju odlučiti da li žele predstavnike koji se zaista trude da otvore put ka Evropskoj uniji, ili one koji evropske integracije podržavaju samo deklarativno.“

Visoki predstavnik je iskoristio ovu priliku da se još jednom zahvali njemačkim parlamentarcima na kontinuiranom zanimanju i podršci njihove zemlje za obnovu Bosne i Hercegovine, što uključuje i njemačko-britansku reformsku inicijativu, čija je realizacija kasnije nastavljena pod okriljem EU.

Delegaciju njemačkog Parlamenta također su činili Michael Brand, Josip Juratovic i Gerold Reichenbach.