17.09.2016 OHR

Visoki predstavnik pozvao sve strane da ispoštuju odluke Ustavnog suda BiH

Odluke koje je donio Ustavni sud BiH moraju se poštivati. Nadležnost Suda jasno je utvrđena u Aneksu 4. Daytonskog mirovnog sporazuma, prema kojem u jurisdikciju ovoga suda spada rješavanje sporova između različitih razina vlasti. U tu svrhu, Sud je danas donio teške odluke da ne prihvati zahtjev Narodne skupštine RS (NSRS) za preispitivanje prethodne odluke Suda o Zakonu o praznicima te da obustavi primjenu odluke o referendumu koju je usvojila NSRS, sve dok ne donese odluku o njenoj ustavnosti. Današnje odluke još jednom pokazuju koliko je važna uloga ovoga suda za poštivanje Ustava.

U tom kontekstu, visoki predstavnik poziva vlasti u RS da se uzdrže od provedbe referenduma koji nema zakonske osnove i kojim bi se izravno prekršila odluka Suda. Ovdje više nije riječ o praznicima Republike Srpske nego o izravnom osporavanju državnog pravosuđa. Kao konačni autoritet za provedbu civilnih aspekata Mirovnog sporazuma, visoki predstavnik ponavlja da je Ustavni sud temelj Aneksa 4. Mirovnog sporazuma, i od ključne važnosti za njegovu provedbu. Osporavanje njegovih nadležnosti održavanjem referenduma predstavljalo bi izravno i ozbiljno kršenje Općeg okvirnog sporazuma za mir, što bi imalo utjecaj na stabilnost zemlje.

Visoki predstavnik poziva sve strane da ispoštuju odluke koje je danas donio Ustavni sud BiH, da se uzdrže od daljnjih eskalacija i okrenu pitanjima od suštinske važnosti za zemlju i njene građane.