09.06.2016 OHR

Супервизор за Брчко Дистрикт похвалио Скупштину Брчко Дистрикта због усвајања кључних финансијских закона

Први замјеник високог представника и супервизор за Брчко Дистрикт, Брус Бертон, похвалио је Скупштину Брчко Дистрикта због усвајања Закона о фискалним системима, Закона о рачуноводству и ревизији, Закона о девизном пословању и Закона о измјенама и допунама Закона о платним трансакцијама.

“Закони из финансијског сектора које је усвојила Скупштина Брчко Дистрикта ће додатно интегрисати Брчко Дистрикт у правни систем БиХ, помоћи провођење економског програма БиХ који је договорен с ММФ-ом и, што је можда најважније, ојачати Дистрикт обезбјеђујући му ефикасне инструменте за већу транспарентност, борбу против сиве економије и обезбјеђење прихода чиме ће се помоћи у побољшању услуга које органи власти пружају свим грађанима Дистрикта”, рекао је први замјеник високог представника и супервизор Бертон.

Узимајући у обзир значај усвојених закона, као и да је њихово усвајање битно и за друге програме на нивоу БиХ, први замјеник високог представника/супервизор апелује на све надлежне органе власти да уложе максималне напоре како би обезбиједили њихову што бржу имплементацију.