14.04.2016 Xinhua

Xinhua: Intervju sa visokim predstavnikom Valentinom Inzkom

Ovaj sadržaj je dostupan na engleskom i bosanskom jeziku.